Jak napsat projekt?

Jak žačít?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze „Komentář k projektu“. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Oblast činností – Základní informace“.

Na co si dát pozor?

  • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (příloha „Rozpočet projektu“).
  • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
  • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
  • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku budeme hradit a po jakou dobu.

Harmonogram:

5. 2. - podrobné vyhlášení výzvy

20. 3. (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů

5. 4. - projekty projedná Správní rada nadace v 1. kole

8. 4. - 25.4. - projekty projednají zástupci dceřiných a sesterských společností Komerční banky (Skupina KB) ve 2. kole

6. - 10. 5. - vyhlášení výsledků; výsledky obdrží každý žadatel e-mailem; do nadace tedy prosíme, netelefonujte

Konzultace

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou. Kontaktujte nás.