Samoživitelé

Děkujeme za vaši pomoc
V roce 2022 jsme věnovali na pomoc rodičům samoživitelům téměř pět milionů korun.

Společně s našimi dárci jsme přinesli radost a jistotu do nelehkých životů rodičů samoživitelů! Pomohli jsme jejich situaci zlepšit a mnohdy i odstartovat životní změnu, které by z vlastních prostředků jen těžko dosáhli.

Rodiče samoživitelé jsou dlouhodobě ohroženou skupinou obyvatelstva, kterou velmi negativně poznamenala dlouhá koronavirová krize a současné zvyšování nákladů na základní životní potřeby. Situace má mnohdy až zničující vliv na jejich životy.

Těmto rodinám jsme již pomohli, neustále hledáme další, které naši pomoc potřebují. Podpořte rodiče samoživitele jednorázovou nebo trvalou platbou Nadaci Jistota. Děkujeme!

Použité fotografie jsou z důvodu zachování anonymity rodin pouze ilustrační.

fotka dětí

Stálé bydlení pro Blanku v invalidním důchodu

Blanka je v invalidním důchodu a bydlí od března 2021 v tréninkovém bytě, kde pečuje o synovce a praneteř. Aktivně řeší svoji dluhovou situaci a pravidelně hradí měsíční splátky. Hledá stálé bydlení, na které ze svých prostředků není schopná dosáhnout. Finanční příspěvek ji pomůže dosáhnout na úhradu jistoty v dalším bydlení nebo na zaplacení prvního nájmu.

BLANCE JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

dveře

Samostatné bydlení pro Karolínu a její děti

Karolína zůstala sama se dvěma dětmi. Onemocněla a nyní je po operaci a další jí čeká, pobírá pouze nízký invalidní důchod a výživné na děti. S dětmi bydlí provizorně v rodině již plnoleté dcery. Finanční podporu by využila především na zaplacení prvních nájmů v samostatném bydlení či na náklady spojené s nástupem dětí na školu.


karolÍNĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Bydlení pro lepší budoucnost dětí Moniky

Moniku se třemi dcerami opustil jejich otec. Monika s dcerami přišly o střechu nad hlavou, postupně bydlely v azylovém domě a na ubytovně. Postihl je požár, přišly o většinu věcí a vybavení. Dnes bydlí v bytě ve vyloučené lokalitě. Podporu by využila na přestěhování do oblasti vhodné pro výchovu a lepší budoucnost dětí.

MONICE JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Nové bydlení pro týranou Patricii

Patricie je maminkou pěti dětí a obětí velmi těžkého domácího násilí, kterého se její partner dopouštěl dokonce i na dětech. Proto utekla a bydlela s nimi v azylovém domě. Skvěle zvládá výchovu a děti jsou slušné a pokorné. Peníze jí pomohou hradit pronájem nového bytu a také psychoterapeutická sezení, které jí i nejstarší dceři velice pomáhají.

Patricii JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Pomoc pro Helenu s osvojenou Deniskou

Helena žije s osvojenou Deniskou. Museli se odstěhovat z bývalého bytu a podařilo se jim sehnat byt s přiměřeným nájemným a nyní si hledá jakoukoliv práci. Protože je vázaná na školku a jiné hlídání nemá, je to velice problematické. Helena by proto velmi ocenila jakoukoliv pomoc především s placením nájmu či hlídáním Denisky kvůli přivídělku.

Heleně JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Pomoc pro Petru a jejích pět dětí

Petru, matku pěti dětí, v dětství její rodiče týrali. Petra dnes žije s dětmi na ubytovně, ovšem kvůli psychickým a dalším problémům předala dvě nejmladší děti do náhradní rodinné péče. Petra si aktivně hledá práci, přeje si návrat dětí zpět do své péče a nedávné přestěhování rodiny na městskou ubytovnu vnímá jako nový začátek. Finanční příspěvek na kauci či nájem by jí pomohl na cestě za lepší budoucností.

Petře JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Nový domov pro Denisu

Denisa bydlí s malými syny v azylovém domě. Na péči zůstala sama, což se podepsalo na jejím psychickém zdraví. Nemá mnoho možností, jak svůj příjem vylepšit, přesto se jí podařilo zajistit si brigádu. Ráda by pro rodinu získala vlastní bydlení. Žádá o finanční pomoc s kaucí a prvním nájmem ve vlastním bytě.

DENISE JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Pomoc pro Annu a dvě děti

Anna se dvěmi malými dětmi se po více jak roce pobytu v azylového domě přestěhovala do nájemního bytu. Syn z předchozího vztahu vyrůstá u otce a druhý před rokem a půl tragicky zahynul. Anna prožívá velmi těžké životní období. Podpora by jí pomohla překlenout složité období. V září nejmladší syn nastoupí do školky a ona bude moci nastopit do práce.

ANNĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Helena s malými vnoučaty bez příjmu

Helena sama vychovává svá vnoučata v předškolním věku. Jejich matka o děti nejeví zájem. Helena se o děti vzorně stará, musela opustit zaměstnání. Zažádala o dávky pěstounské péče a snaží se pro děti najít školku. Dostala se do finanční tísně a přišla o byt. Žádá o finanční pomoc, která jí pomůže překonat komplikované období.

HELENĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Petr s Adámkem bez maminky

Petr žije sám se synem Adámkem od té doby, co Adámkova maminka na podzim roku 2021 zemřela. Bydlí v malém pronajatém bytě. Petr musel přestat chodit do práce a celodenně se stará o syna. Veškeré příjmy rodina vydává za nájemné a zajištění základních potřeb. Potřebují nyní pomoci překonat náročné období.

PETROVI JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Zvýšení kvality života pro Lucii

Lucie pracuje v neziskové organizaci jako asistentka na poloviční úvazek a je maminkou pětileté Nikolky. Otec je opustil a výživné neplatí. Příjem rodiny je příliš nízký i proto, že Lucii jsou ze mzdy strhávány exekuce související s dluhy otce dítěte.  Velmi by ocenila jakoukoliv pomoc s placením nájmu. Ušetřené peníze by pomohly zvýšit kvalitu života jí i Nikolce. 

LUCII JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Důstojné bydlení pro Lenku se synem

Lenka je matkou čtyř dětí. Lenka v manželství zažívala domácí násilí, od manžela odešla a s nejmladším synem našla útočiště v azylovém domě. Dnes žijí na ubytovně. Proto by poskytnutý dar využila na úhradu kauce ve vhodnějším bydlení nájem a další poplatky. 

Lence JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Pomoc pro těhotnou Martu bez příjmů

Marta vyrůstala v dětském domově. Opustila partnera kvůli fyzickému napadení, ovšem krátce poté zjistila, že s ním čeká své první dítě. Nemá žádné rodinné zázemí, je bez příjmů a nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani jiné dávky. Finanční podpora by jí pomohla překonat období bez příjmu a pokrýt základní životní potřeby.

MARTĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Bydlení bez štěnic pro rodinu Marcely

Marcela sama pečuje o šest dětí. Má dvě zaměstnání, aby rodinu uživila. Otec dětí neplatí výživné a v minulosti Marcelu fyzicky napadal. Rodina bydlí v problematické lokalitě v Mostě, v bytě je sužují štěnice, kvůli kterým děti trpí zdravotně i ve škole. Finanční podpora by Marcele pomohla získat bydlení v lepší lokalitě.

Marcele JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Aby mohla Andrea žít se svými dětmi

Andrea se stará se o pět nezletilých dětí. Před loňskými Vánocemi přišla o střechu nad hlavou. Děti skončily v sociálním zařízení Charity Most. Matka bydlí u příbuzných, děti navštěvuje a aktivně se snaží situaci změnit. Bohužel nemá nárok na žádné sociální dávky. Darované peníze by paní Andree pomohly získat bydlení, a začít nový a lepší život.

ANDREE JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Pomoc týrané Renatě z finanční krize

Renata je maminkou tří dětí, nejmenší Angess jsou 2 měsíce. Renatu zažívala domácí násilí a je ve špatném psychickém stavu. Nemá v okolí nikoho, na koho by mohla požádat o pomoc. Finanční situace rodiny je kritická. Finance by využila na nákup lednice a potřeb pro nejmenší dceru a jako příspěvek na nájem.

RENATĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Hana s miminkem v azylovém domě

Hana je maminkou dvou dětí. Když byly synovi čtyři měsíce, umřel mu náhle tatínek. Syn teď žije u Hančiných rodičů, ona s dcerkou v azylovém domě. Finanční podpora by jí pomohla při hledání bydlení, aby mohla být rodina spolu, dále na nezbytné potřeby pro miminko a úhradu občasného hlídání.

HANĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Pomoc pro Ludmilu s péči o syna

Ludmila se sama stará o tři děti. Kubíkovi byl v raném věku diagnostikován autismus, verbální i neverbální porucha řeči a mentální postižení. Péče o něj je tak velmi náročná. Finanční podporu by Ludmila využila pro zajištění terapií, kroužků a osobní asistence, což by ji velmi pomohlo s péčí o Kubu, když je v práci.

Ludmile JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Lepší život pro Hanu s dětmi

Hanu opustil partner a nechal ji se dvěma dětmi poté, co byla u syna zjištěna srdeční vada a další obtíže. Když byl synovi rok, podstoupil operaci srdce. Dcera v důsledku obtížné situace v rodině začala mít psychické problémy a zdravotní potíže neminuly ani Hanu. Rodina by velmi přivítala finanční pomoc pro zajištění terapií, kroužků a osobní asistence.

hanĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Pomoc pro ovdovělou Markétu a 4 děti

Markéta pečuje o čtyři děti. Kvůli obtížné životní situaci a následným depresím musela být v minulosti hospitalizována, otec dětí nedávno spáchal sebevraždu. V domácnosti rodině chybí důležité vybavení, na které Markéta kvůli dluhům neušetří. Dětem chybí počítač pro školní přípravu a rodině by velmi pomohl příspěvek na dluh na nájemném.

markétě JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Tábor a oblečení pro Maxe

Petra je v invalidním důchodu. I přes veškeré zdravotní a finanční komplikace se Petra stará o syna. Bydlí ve vlastním starším domku. Vzhledem ke zdravotnímu stavu má Petra problém s pracovním uplatněním a hospodaří na hranici existenčního minima. Finační pomoc by využila na oblečení a tábor pro syna.  

Petře JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Samostatné bydlení pro Helenu s dětmi

Helena je matkou tří dětí, která nikdy nebydlela s dětmi sama. Požádala o pomoc službu „prevence bezdomovectví“ a získala podnájem tréninkového bytu. Podpora bude končit a rodina hledá nový domov. Navýšení jistoty, kterou má Helena složenou u Armády spásy, by rodině pomohlo získat podnájem v obecním bytě a uhradit první nájemné a kauci.

Heleně jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Nové bydlení pro Žanetu se synem

Žaneta a její malý syn začali bydlet v tréninkovém bytě v roce 2020, kvůli nedostatečnému prostoru v bytě rodičů. Žanetě se podařilo získat zaměstnání. Velkou pomocí by pro ni byl příspěvek na kauci na bydlení, která je nutná při přechodu do obecního bytu a na úhradu prvního nájmu.

Žanetě jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Barbora s Eliškou bez finančních prostředků

Barbora žije s dvouletou dcerou Eliškou. Je v tíživé finanční situaci, celý rodičovský příspěvek i přivýdělek dává na uhrazení nájmu. Ráda by si pronajala více vyhovující bydlení a také našla stabilní zaměstnání. Příspěvek na kauci a úhradu prvního nájmu jí k tomu výrazně pomůže. 

barboře jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Pomoc pro Michaelu a Adámka

Michaela je zaměstnankyní Modré pyramidy. Je samoživitelkou na mateřské dovolené. Adámek je přeživším předčasně narozeným dvojčátkem. Má řadu neduhů nedonošeného miminka, opožďuje se ve vývoji a toto opoždění se neustále prohlubuje. Především mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu. Michaela žádá o finanční podporu na rehabilitace, zdravotní pomůcky.

michaele jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Bětka a její cesta za lepší budoucností

Bětka se svými dvěma dětmi, žije na ubytovně. Utekli sem od agresivního partnera a otce. Život na ubytovně je mimořádně obtížný. Bětka by jednou s dětmi ráda odešla do svého bytu, v tuto chvíli by však chtěla pomoci zajistit odpovídající vybavení pokoje - postele, židle, psací stůl, peřiny a vysavač.

bětce JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Domov pro Karolínu s dcerou


Karolína s dcerou bydlí od konce roku 2020 v tréninkovém bytě, protože nezvládala platit komerční bydlení. Dcera v září nastoupí do školky a Karolína bude mít možnost zlepšit svoji finanční situaci částečným pracovním úvazkem. Finanční příspěvek na kauci a první nájem ji pomůže získat stálé bydlení v podobě obecního bytu.

Karolíně jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Bydlení pro Karolínu s dětmi

Karolína vyrůstala v dětském domově. Otec se o děti nezajímá a výživné neplatí. Karolína se musí vystěhovat ze zchátralého bytu. I když aktivně hledá zaměstnání, situaci komplikuje dojíždění z malé vesnice a zdravotní problémy staršího syna. Příspěvek na kauci a nájem jí umožní najít pro rodinu vhodné bydlení.

Karolíně jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Naděje pro Blanku se synem

Blanka vychovává sama sedmiletého syna Marka. Pracuje jako pomocná síla ve školní jídelně. Velmi ráda by pracovala v terénní pečovatelské službě, což by pro ni znamenalo lépe placenou práci s variabilní pracovní dobou. K tomu potřebuje řidičský průkaz skupiny B. Z vlastních prostředků ale autoškolu zaplatit nezvládne.

blance jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Bezpečný domov pro Veroniku

Veronika se stará o dvě děti ve věku 6 a 13 let. Dlouhodobě zažívala těžkou formu domácího násil. V současnosti žije Veronika na přechodnou dobu v bytě známých a hledá stálé bydlení. Finanční příspěvek jí pomůže s úhradou části nákladů na bydlení, dále na zajištění základních životních potřeb a nákup oblečení a školních potřeb pro děti.

veronice jsme již pomohli. DĚkujeme!

fotka dětí

Vlastní bydlení pro Danu a její děti

Dana se kvůli domácímu násilí rozvedla a zůstala sama s dětmi. Podařilo se jí získat tréninkový byt. Následně řešila péči o své děti a jejich zdravotní stav. Nyní Dana získala zaměstnání jako pokojská v jednom z místních hotelů a hledá stálé bydlení. K získání nového bydlení by jí významně pomohl finanční příspěvek. 

Daně jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Podpora zdraví pro Kateřinu s postiženým synem

Kateřina má dvě dospěloud dceru Terezu a dvacetiletého Matyáše, jemuž byl v raném věku diagnostikován dětský autismus, těžká mentální retardace a expresivní a receptivní poruchy řeči. Otec od rodiny odešel, když bylo Matyášovi pět. Finanční pomoc by rodina využila na novou lednici a nákup jídla a vitamínových doplňků. 

Kateřině jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Terapie a léky pro nemocemi sužovanou Páju a její Marušku

Pája v mládí onemocněla epilepsií a musela dlouhodobě dodržovat přísný režim. Otec její dcery Marušky, která trpí poruchami autistického spektra, rodinu opustil. U Páji se prohloubily některé důsledky dlouhodobého užívání léků a záchvatů, objevily se také psychické problémy. Pája by finanční pomoc využila na platby terapií, kroužků, léků a osobní asistence.

Páje jsme již pomohli. DĚkujeme!

fotka dětí

Pomoc z dluhů pro Alenu a tři dcery

Paní Alena žije se třemi dcerami v azylovém domě. Projevilo se u ní závažné onemocnění, kvůli kterému je v pracovní neschopnosti. Nedokáže hradit pronájem, ocitla se s dcerami v hmotné nouzi. Příspěvek na úhradu služby azylového domu by rodině pomohl dostat se z psychicky zatěžující finanční krize.

Aleně jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Stabilita pro Hanu a jejího syna

Hana se sama stará o syna Petra, který je v druhém ročníku odborného učiliště. Hana, vedená na úřadu práce, si aktivně hledá zaměstnání, bohužel ji v poslední době potkaly vážné zdravotní komplikace. Příjem rodiny je tvořen sociálními dávkami a po uhrazení nákladů na bydlení a služby jim nezbývá dostatek peněz na živobytí. 

HANě jsme již pomohli. Děkujeme!

fotka dětí

Základní vybavení domácnosti pro Ivetu a její děti

Iveta jako velmi mladá otěhotněla a nebyla schopna se o své dvě děti postarat. Vzali si je do péče její rodiče, kteří ovšem loni zemřeli. Iveta se o své děti nyní stará sama, bohužel řeší velké finanční problémy a hledá zaměstnání. Podporu by použila na pořízení postelí pro děti, jídelního stolu, brýlí, popřípadě na nákup potravin či vytvoření rezervy alespoň na určitou dobu. 

Ivetě jsme již pomohli. DĚkujeme!

fotka dětí

Potřebná péče pro Milanova syna

Milan je vdovec, který žije se synem v bytě 1 + 1 blízko vyloučené lokality v Ostravě. Syn má obtíže ve škole. Pro Milana je obtížné skloubit zaměstnání s péčí o syna. Žádá o pomoc s péčí o syna, aby nepřišel o práci a příspěvek na přestěhování do bezpečnější lokality ve městě.

MILANOVI JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!

fotka dětí

Aby Květoslava se čtyřmi syny nepřišla o střechu nad hlavou

Květoslava bydlí v bytě 1 + 1 sama se čtyřmi syny. Nejmladší trpí vzácnou srdeční vadou, kvůli které musí Květoslava o syna celodenně pečovat. Rodina žije na hranici chudoby. Ráda by sehnala větší byt pro důstojnější bydlení. Rodině by velmi pomohla úhrada kauce na nové bydlení příspěvek na dlužný nájem.

KVĚTOSLAVĚ JSME JIŽ POMOHLI. DĚKUJEME!