Potřebná péče pro Milanova syna

Příběh Milana

Milan je vdovec, který žije se synem v bytě o velikosti 1 + 1 blízko vyloučené lokality v Ostravě. Syn navštěvuje první třídu základní školy, která je v jiné části města. Má obtíže se soustředěním a pozorností ve škole, před nástupem do školy navštěvoval logopedii z důvodu špatné výslovnosti. Vzhledem ke své pracovní době nemá tatínek časové možnosti, aby nadále chodil se synem na logopedii, protože jej zaměstnavatel nechce uvolňovat z práce. Blízkou rodinu, která by mu s výchovou či hlídáním syna pomohla, nemá. Je pro něj obtížné skloubit péči o syna a zaměstnání, zejména o letních prázdninách. Potřeboval by hlídání, když bude v práci, ale na jeho zaplacení nemá dostatek finančních prostředků a programy zajišťované dobrovolníky ve městě nejsou v potřebné kapacitě dostupné.

Syn potřebuje také doučování. Ve škole to nezajišťují, syn sám nemůže bez doprovodu na doučování mimo školu dojíždět a na placené doučování v domácnosti nemá Milan finance. Rodině by pomohlo alespoň krátkodobé intenzivní doučování v rámci přípravy na hodnocení před vysvědčením s následnou snahou pokračovat v hledání komunitně dostupných zdrojů. Stejně tak placené hlídání syna o letních prázdninách by otci velmi usnadnilo jak zabezpečení potřeb syna, tak setrvání v zaměstnání. Nejvíce by tatínek i syn ocenili, když by dopoledne mohl syna vzít někdo ven na procházku nebo výlet či letní akci ve městě. Je také důležité, aby mu měl například kdo ohřát oběd a dohlédnout na něj. Milan by se o syna tolik nebál, kdyby věděl, že v domácnosti alespoň na pár hodin někdo je a syna pohlídá a pohraje si s ním. Tatínkovi organizace Spolu pro rodinu pomáhá zajistit příměstské tábory, na které by dokázal naspořit. Po odečtení dovolené a případně 1 až 2 příměstských táborů by během letních prázdnin potřeboval hlídání na 4 týdny, každý pracovní den na 4 hodiny denně.

Milan by si také přál přestěhovat se do bezpečnější lokality ve městě, aby to syn měl blíže do školy a on do práce, nyní to mají na dojíždění velmi daleko, přes celé krajské město. Možnost získání aspoň části peněz na kauci by mu pomohlo při hledání vhodného bydlení v blízkosti synovy školy, a to by současně omezilo některá rizika a časovou zátěž.

Kdo stojí za Milanem?

Spolu pro rodinu, z.s. (https://spoluprorodinu.cz/)

Organizace působí v oblasti poskytování podpory znevýhodněným rodinám již od roku 2003 (pod názvem Sdružení sociálních asistentů) a od roku 2004 poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi na území Ostravy. Postupně rozšířila svou činnost také na území Opavska a město Bílovec a přidala další služby pro rodiny s dětmi ve formě Poradenského a mediačního centra.

Pro Milana

Společně jsme vybrali 41 800 Kč

Přispěli jsme:

  • 4 800 Kč na doučování
  • 12 000 Kč na hlídání pro syna
  • 25 000 Kč kauce na nové bydlení

Nadace KB Jistota věnuje na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny