Pomoc z dluhů pro Alenu a tři dcery

Příběh Aleny

Alena je samoživitelka, která byla nucena vyhledat službu azylového domu, kde žije se svými třemi dospívajícími dcerami ve věku 14, 16 a 17 let. Poslední roky byly pro rodinu velmi náročné. Paní Aleně zemřela nemocná matka, babička dcer, se kterou žily v pronajatém bytě, a u paní Aleny se projevilo závažné autoimunitní onemocnění, kvůli kterému nastoupila do pracovní neschopnosti. Paní Alena přestala být schopna hradit pronájem, který musela ukončit, a ocitla se s dcerami v hmotné nouzi. Rodina navíc nemá nikoho blízkého, na koho by se mohla v nouzi obrátit. Otec dcer je dlouhodobě ve výkon trestu odnětí svobody, o dcery se nikdy nezajímal ani neplatil výživné.
S Alenou je dobrá spolupráce a snaží se aktivně řešit svou nepříznivou situaci. O své dcery se stará řádně a snaží se jim být psychickou oporou. Dcery jsou nyní v křehkém věku a bohužel se v minulosti staly obětmi školní šikany. Využívají proto služeb psychologa, který jim pomáhá znovu nabýt zdravé sebevědomí. 
Rodina nyní žije z velmi nízké nemocenské dávky, dávek hmotné nouze a přídavků na děti. Paní Alena by si moc přála svým dcerám zajistit lepší životní podmínky, ale vzhledem k její pracovní neschopnosti je rodinný rozpočet velmi omezený. Zajištění svých potřeb a potřeb dospívajících dcer je pro paní Alenu finančně náročné. 
Na konci minulého roku bohužel došlo ke zpoždění výplaty sociálních dávek, které ale nezavinila paní Alena. Kvůli zpožděným dávkám se rodina dostala do bludného kruhu finančních problémů a vznikl jí dluh na úhradě za službu azylového domu. Paní Alena se snaží každý měsíc tento dluh umořovat, ale nezvládá vedle toho pokrýt výdaje domácnosti, které vznikají nečekaně. Příspěvek na úhradu služby azylového domu by tak rodině pomohl dostat se z této akutní finanční krize, která je pro celou rodinu psychicky zatěžující. 

Kdo stojí za Alenou?

SPOLEČNOU CESTOU z.s. (https://www.spolcest.cz)

Spolek, který od roku 1997 poskytuje službu azylového domu (Azylové ubytování Společnou cestou) pro rodiny s dětmi. Jedná se tedy o pomoc rodičům samoživitelům, úplným rodinám, ale i dalším osobám, např. pěstounům, kteří mají do své péče svěřené dítě, přičemž službu poskytujeme v samostatných bytových jednotkách na neveřejné adrese na území Prahy. Dále poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, tedy individuální podporu rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci, kterou nejsou schopny zvládnout samy apod. 

Pro Alenu

Společně jsme vybrali 15 000 Kč

Přispěli jsme:

  • 15 000 Kč na poplatek za ubytování v Azylovém domě

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny