Pomoc pro Annu a dvě malé děti

Příběh Anny

Anna je svobodná matka a s neziskovou organizací Amalthea intenzivně spolupracuje více než tři čtvrtě roku. Anna měla v prvním vztahu dvě děti – jeden syn vyrůstá u svého otce a druhý syn před rokem a půl tragicky zahynul. Z druhého vztahu má Anna dvě malé děti, Adélku (3,5 roku) a Honzíka (2,5 roku), o které pečuje sama. Otec Adélky a Honzíka navštívil rodinu naposledy před více než dvěma lety, byl mu nařízen soudní dohled, o děti ani matku nejeví zájem. Špatná finanční situace i vyhrocené partnerské soužití přinutilo matku vyhledat azylové bydlení. Zůstala tak na výchovu sama, v novém, neznámém městě, bez pomoci rodiny a přátel. V azylovém domě se Anna dověděla o možnosti přihlásit Adélku do centra pro předškoláky v Amalthei, aby se mohla setkávat se stejně starými dětmi a rozvíjet předškolní dovednosti. Adélka od července 2021 do centra dochází a dělá velké pokroky.

Nejistota v oblasti bydlení a financí, absence podpory blízkých lidí i nedávná tragická událost se podepsaly na psychice matky. Děti však pro ni zůstaly hnacím motorem a důvodem, proč dál bojovat. V současné době to vypadá tak, že se „odrazila od pomyslného dna“. Po ročním pobytu v azylovém domě se jí podařilo najít byt a zaplatit kauci. S podporou pracovníků Amalthey se nyní lépe orientuje v potřebách dětí a v tom, jak je rozvíjet a podporovat. Pro Annu je však těžké rozšířit svou roli matky o roli pracovní. K tomu, aby mohla zvýšit svůj příjem, by potřebovala, aby obě děti každodenně navštěvovaly mateřskou školu, což v její situaci a s ohledem na věk Honzíka není nyní možné. Navíc výše nájmu (12 500 Kč) již teď hodně převyšuje finanční možnosti matky, které byly navíc od února tohoto roku zkráceny o rodičovský příspěvek. Matka je nucena vyjít s méně než 5 000 Kč pro tříčlennou rodinu.

Nezbývá jí na víc než na základní potřeby a skromné jídlo. Adélka však do předškolky vždy přinese kousek domácí buchty od mámy. Finance získané od Nadace by byly použity na alespoň částečné zaplacení nájmu a obstarání potravin. Anně by velmi pomohly pro překlenutí složitého období, než bude moci děti přihlásit do mateřské školy a najít si zaměstnání.

Kdo stojí za Annou?

Amalthea z.s. (https://www.amalthea.cz)

Cílem této nestátní neziskové organizace působící v Pardubickém kraji již od roku 2003 je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet jejich umísťování do ústavní péče. Amalthea poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi, zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí, podporuje biologické rodiny atd. 

Pro Annu

Společně jsme vybrali 54 520 Kč

Přispěli jsme:

  • 6 520 Kč na sociální pracovnice
  • 12 000 Kč (6 měsíců á 2 000 Kč) na základní potraviny a hygienické potřeby
  • 36 000 Kč (6 měsíců á 6 000 Kč) na úhradu části nájemného

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny