Helena s malými vnoučaty bez příjmu

Příběh Heleny

Helena je babičkou dvou vnoučat v předškolním věku, které nyní sama vychovává. Matka dětí je závislá na drogách a péči o děti nezvládá. Nastoupila léčbu, ze které však předčasně odešla, a o své děti přestala jevit zájem. Helena si vzala vnoučata k sobě a rozhodla se, že se o ně postará a vezme si je do pěstounské péče. Kvůli tomu opustila své zaměstnání a je v situaci, kdy již nepobírá mzdu, ale ještě nemá vyřízené dávky pěstounské péče. V důsledku těchto událostí se dostala do finanční tísně. Současný příjem vystačí stěží na pokrytí nákladů na bydlení a nákup základních potravin. Majitel bytu jí navíc dal výpověď z nájmu a ona je tak nucena se i s dětmi brzy vystěhovat.
Helena se snaží tuto situaci aktivně řešit. Spolupracuje s naší organizací, s místním sociálním odborem i soudem. Zažádala o svěření dětí do pěstounské péče a v současnosti čeká na rozhodnutí soudu. Požádala si o městský byt. Žádosti bylo vyhověno a v průběhu jara by se mohla Helena i s dětmi přestěhovat.

Helena vodí děti pravidelně do centra pro předškoláky. O děti se zajímá, věnuje se jim, navštěvuje i semináře pro rodiče. Místo v mateřské škole zatím nesehnala z důvodu naplněnosti místních škol a kvůli trvalému pobytu v jiné obci. Společně se s Helenou i dětmi připravujeme na blížící se zápisy. Každodenní docházka dětí do mateřské školy umožní Heleně nastoupit do zaměstnání a zajistit si stálý příjem.

Finance, o které žádáme, by Heleně pomohly překlenout obtížnou situaci, ve které se nyní nachází. Očekáváme, že přiznáním dávek pěstounské péče, přestěhováním do městského bytu a nástupem dětí do mateřské školy se finanční situace Heleny zlepší. Finanční pomoc by byla použita na částečnou úhradu nájemného, na vybavení bytu a zajištění základních potravin.

Kdo stojí za Helenou?

Amalthea z.s. (https://www.amalthea.cz)

Cílem této nestátní neziskové organizace působící v Pardubickém kraji již od roku 2003 je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet jejich umísťování do ústavní péče. Amalthea poskytuje sociální, vzdělávací a terapeutické služby rodinám s dětmi, zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí, podporuje biologické rodiny atd. 

Pro Helenu

Společně jsme vybrali 53 520 Kč

Přispěli jsme:

  • 6 520 Kč na sociální pracovnice
  • 9 000 Kč (cca 1 500 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců) na nákup potravin a základních hygienických potřeb
  • 8 000 Kč na vybavení kuchyně (nákup spotřebičů)
  • 30 000 Kč (6 měsíců á 5 000 Kč) na úhradu části nájemného

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny