Stabilita pro Hanu a jejího syna

Příběh Hany

Hana je zodpovědná a pracovitá. Její život nebyl nijak jednoduchý. Velmi se snaží vymotat se z „bludného kruhu“ a svému synovi dát možnost zažít jiný život. Na všechny nástrahy života je sama, vztahy s vlastní rodinou jsou velmi komplikované. 
Hana neměla jednoduché dětství. Hned po narození ji matka umístila do kojeneckého ústavu, protože se o ni nemohla nebo nechtěla starat. Svoji biologickou matku nikdy nepoznala. Otec byl v době jejího narození nezletilý. Ve třech letech dala matka souhlas s osvojením. Z kojeneckého ústavu byla Hana přemístěna do dětského domova, odkud v pěti letech odešla do náhradní rodinné péče. Byla umístěna do náhradní rodiny, která měla jednu vlastní hendikepovanou dceru, která vyrůstala v ústavním zařízení v Měděnci, zde také při požáru přišla o život. V devíti letech byla umístěna do dětského diagnostického ústavu, jelikož si ve škole paní učitelka všimla, že se jí nedaří dobře (psychická nepohoda, modřiny a další), celou věc oznámila sociální pracovnici a ta ji z rodiny odvezla. Celé své dětství hledala svého otce. Nakonec se jí podařilo se s ním setkat a v jejích necelých osmnácti letech si ji vzal k sobě domů. V té době už měl otec novou rodinu, která ji přijala a brala ji takovou, jaká byla. Nebylo to pro ně jednoduché, jelikož v té době neuměla projevovat svou lásku a vracet jim to, co jí dávali. Od rodiny otce následně odešla. Žila na ulici, příležitostně pracovala.
Nyní získala do pronájmu malý městský byt, kde žije spolu se svým synem, podařilo se jí vyřešit neustálý strach z toho, že přijde o bydlení. Syn úspěšně navštěvuje učiliště, Hana je vedena na úřadu práce. Aktivně se snaží najít zaměstnání, hodně ji trápí, že se jí to nedaří. Jediným zdrojem jejich příjmů jsou dávky a příležitostná zaměstnání (úklid, výpomoc v zahradnictví a další). V poslední době ji potkaly zdravotní komplikace, s kterými musela vyhledat pomoc odborného lékaře. Paní Hana s organizací Šance pro Tebe spolupracuje a řeší zaměstnání a nyní stále častěji rodinný rozpočet, který se nám covidem, obdobím bez zaměstnání a zdravotním stavem komplikuje. Poté, co uhradí náklady na bydlení a služby, nezůstává paní Haně dostatek finančních prostředků na živobytí. Z tohoto důvodu bychom rádi poskytnutý dar využili na úhradu nájmu, popř. pomůcek do školy pro syna Petra, který je v druhém ročníku odborného učiliště do doby než se jí podaří získat stabilní příjem.
Moc by si přála najít stabilitu, být zdravá, být dobrou mámou a netrápit se tím, že nemají co jíst či z čeho zaplatit nájem.

Kdo stojí za Hanou?

Šance pro Tebe, z.s. (http://www.sance.chrudim.cz)

Nezisková organizace, která poskytuje sociální a podpůrné služby lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pracuje s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, s jednotlivci i s komunitou, ve které tito lidé žijí. Služby formou NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), terénních programů a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi poskytuje v lokalitách Chrudim, Prachovice, Hrochův Týnec, Čankovice, Chrast a okolí. Provozuje dětské kluby v Chrudimi, Čankovicích a od roku 2018 i ve Vysokém Mýtě. 

Pro Hanu

Společně jsme vybrali 32 000 Kč

Přispěli jsme:

  • 2 000 Kč na vybavení do školy
  • 19 800 Kč příspěvek na nájemné a wifi
  • 6 000 Kč příspěvek na elektřinu
  • 4 200 Kč příspěvek na plyn

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny