Stálé bydlení pro Blanku v invalidním důchodu

Příběh Blanky

Blanka bydlí od března 2021 v tréninkovém bytě, v němž pečuje o své nezletilé příbuzné – synovce a praneteř. Blanka se rozhodla aktivně řešit svoji dluhovou situaci a ve spolupráci se sociální službou podala návrh pro vstup do insolvence, který jí byl schválen. Pravidelně hradí měsíční splátky. Finanční příjem Blanky se skládá z invalidního důchodu a pěstounských dávek, to ale nestačilo na pokrytí insolvence a na péči o děti, a tak si paní Blanka našla práci v menze.
Situace Blanky se díky spolupráci se sociální službou postupně stabilizuje a ona hledá pro sebe a svoji rodinu následné bydlení, které již bude stálé. Proto by Blance pomohl příspěvek, který by mohla využít na úhradu jistoty v dalším bydlení nebo na úhradu prvního nájmu.

Kdo stojí za Blankou?

Armáda spásy Brno (https://armadaspasy.cz/pobocky/brno/)

Centrum sociálních služeb Staňkova v Brně se v rámci služby Terénní programy věnuje rodinám s dětmi do 18 let věku a ve svých nízkoprahových centrech pak dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let. Primárně se zaměřujeme na podporu a pomoc rodinám s dětmi, matkám či otcům samoživitelům a dětem ohroženým patologickými jevy. Naše podpora spočívá v zajištění důstojnějšího a bezpečnějšího bydlení, upevnění základních dovedností a motivování k samostatnému a zodpovědnému jednání.

Pro Blanku

Společně jsme vybrali  41 357 Kč

Přispěli jsme:

na kauci na bydlení při přechodu do obecního bytu a úhradu 1. nájmu

Nadace KB Jistota věnuje na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny