Samostatné bydlení pro Helenu s dětmi

Své příspěvky posílejte na účet číslo: 
123-6586170257/0100

Příběh Heleny

Helena je matkou tří dětí, se kterými nikdy nebydlela ve vlastním bydlení – ani v nájmu, ani v podnájmu. Vždy bydlela u rodiny, buď u matky, nebo přechodně u sestry. V roce 2018 se Helena  rozhodla, že se chce osamostatnit, a požádala o pomoc sociálního pracovníka ze služby Prevence bezdomovectví, se kterým podala žádost o podnájem tréninkového bytu. Ten jí byl přidělen. Spolupráce s Helenou probíhá od roku 2018.

Ve spolupráci se sociální službou pracovala na kompetencích pro vedení domácnosti, zmapovala své dluhy, pracovala jako pracovnice úklidu pro jednu městskou část ad. Jelikož podpora bydlení je na 2–3 roky, bude jí tato podpora končit a nyní se sociálním pracovníkem pracují hlavně na hledání následného bydlení. Navýšení jistoty, kterou má Helena složenou u Armády spásy, by mohlo pomoci k lepšímu a plynulejšímu přesunu do dalšího bydlení.

Kdo stojí za Helenou?

Armáda spásy Brno (https://armadaspasy.cz/pobocky/brno/)

Centrum sociálních služeb Staňkova v Brně se v rámci služby Terénní programy věnuje rodinám s dětmi do 18 let věku a ve svých nízkoprahových centrech pak dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let. Primárně se zaměřujeme na podporu a pomoc rodinám s dětmi, matkám či otcům samoživitelům a dětem ohroženým patologickými jevy. Naše podpora spočívá v zajištění důstojnějšího a bezpečnějšího bydlení, upevnění základních dovedností a motivování k samostatnému a zodpovědnému jednání.

Požadovaný příspěvek: 26 395 Kč


Vybíráme:

  1. 26 395 Kč na kauce na bydlení při přechodu do obecního bytu a úhradu 1. nájmu

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny