Bezpečný domov pro Veroniku a děti

Příběh Veroniky

Veronika je maminka samoživitelka, která má v péči dvě nezletilé děti (6 a 13 let). Bývalý manžel se na Veronice dlouhodobě dopouštěl domácího násilí. Veroniku soustavně zesměšňoval, vulgárně jí nadával, opakovaně jí vyhrožoval smrtí, několikrát ji fyzicky napadl. S Veronikou spolupracujeme více než rok, během kterého došlo k rozvodu manželství a svěření dětí do péče Veroniky. Rodina se taktéž odstěhovala od otce dětí.

V současnosti žije Veronika na přechodnou dobu v bytě svých známých a je pro ni důležité zajištění stabilního bydlení. Nové bydlení si aktuálně hledá, a to v blízkosti školy/školky, kam dochází děti. Řešení bytové situace je důležité také pro následné hledání stabilního zaměstnání. Nyní se Veronika soustředí na stabilizaci své psychické a sociální situace. Nadační příspěvek by ráda využila na úhradu části nákladů spojených s nájmem, na zajištění základních životních potřeb (potravin) a nákup oblečení a školních potřeb pro děti.

Kdo stojí za Veronikou?

Diecézní charita České Budějovice (https://www.dchcb.cz)

Diecézní charita České Budějovice je zavedenou neziskovou organizací působící v českobudějovické diecézi již více než 25 let. Poskytuje sociální služby potřebným a ročně úspěšně podá desítky projektových žádostí a následně zrealizuje své projektové záměry (národní zdroje, krajské granty, městské granty, nadační příspěvky ad.). Mezi registrované sociální služby patří: odborné sociální poradenství a terénní programy (Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi) a intervenční centra (Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím). 

Pro Veroniku

Společně jsme vybrali 40 000 Kč

Přispěli jsme:

  • 6 000 Kč na sociální poradenství
  • 7 000 Kč na potraviny na 5 měsíců
  • 1 500 Kč na oblečení pro děti    
  • 500 Kč na školní potřeby pro děti    
  • 25 000 Kč na příspěvek na 5 nájmů ve výši 5000 Kč    

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny

Pro Veroniku jsme společně vybrali 40 000 Kč

Přispěli jsme:

6 000 Kč na sociální poradenství

7 000 Kč na potraviny na 5 měsíců

1 500 Kč na oblečení pro děti    

500 Kč na školní potřeby pro děti    

25 000 Kč na příspěvek na 5 nájmů ve výši 5000 Kč    


Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi!