Pomoc pro těhotnou Martu bez příjmů

Své příspěvky posílejte na účet číslo: 
123-6586210247/0100

Příběh Marty

Marta před několika měsíci odešla od svého bývalého partnera. Ve vztahu totiž panovaly neshody. Často se vyskytovaly hádky, partner Martě vulgárně nadával a několikrát ji fyzicky napadl. Krátce po odchodu od partnera Marta zjistila, že s ním čeká své první dítě. Marta žila až do svých osmnácti let v dětském domově, nemá žádné rodinné zázemí.

Aktuálně je bez příjmů, i vzhledem k blížícímu se porodu. Nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství ani jiné dávky státní sociální podpory. Po porodu bude moci čerpat rodičovský příspěvek. S pomocí přátel se jí podařilo najít si podnájem. Finanční podpora pomůže Martě stabilizovat její situaci a unést náročné období spojené s péčí o malé miminko. Účelem podpory je přispět Martě na úhrady nájemného, na pořizování potravin a hygienických potřeb a na nákupy potřeb pro dítě.

Kdo stojí za Martou?

Diecézní charita České Budějovice  (https://www.dchcb.cz)

Diecézní charita České Budějovice je zavedenou neziskovou organizací působící v českobudějovické diecézi již více než 25 let. Poskytuje sociální služby potřebným a ročně úspěšně podá desítky projektových žádostí a následně zrealizuje své projektové záměry (národní zdroje, krajské granty, městské granty, nadační příspěvky ad.). Mezi registrované sociální služby patří: odborné sociální poradenství a terénní programy (Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi) a intervenční centra (Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím). 

Požadovaný příspěvek: 40 000 Kč

Jakmile dosáhneme poloviny požadovaného příspěvku pro rodinu, druhou polovinu dorovnáme z prostředků Nadace KB Jistota.

Vybíráme:

  1. 6 000 Kč na sociální poradenství
  2. 10 000 Kč na potraviny, hygienické potřeby (5 x 2 000 Kč)
  3. 9 000 Kč na potřeby pro péči a výživu dítěte - vitamíny, léky, příkrmy, dětská kosmetika, atp.    
  4. 15 000 Kč na příspěvek na nájem ve výši 3 x 5 000 Kč    


Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny