Tábor a oblečení pro Maxe

Příběh Petry

Petra je matka samoživitelka v invalidním důchodu prvního stupně. Má chronické potíže s krční a bederní páteří, polyneuropatii dolních končetin a bojuje s depresivními stavy. I přes veškeré zdravotní a finanční komplikace se Petra stará o svého čtrnáctiletého syna Maxe. Společně bydlí ve vlastním starším domku, jehož správu mají na svých bedrech. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu má Petra ztížené možnosti uplatnění se na trhu práce. V důsledku její náročné zaměstnatelnosti hospodaří na hranici existenčního minima. Nemají vlastní automobil, kterým by se dostali z místa bydliště a jsou tak odkázáni na hromadnou dopravu, která v malé obci jezdí jen občas. 
Finanční pomoc by Petra využila pro svého syna Maxe. Ráda by mu dopřála to, na co by sama nikdy peníze nenaspořila. Ráda by Maxe poslala na letní tábor, aby si ho užil se vším všudy a ostatní děti se mu neposmívaly, protože nemá sportovní oblečení, peníze na doprovodné aktivity, kapesné atp. Koronavirová krize měla na syna Maxe velký vliv, ten ve svém věku prochází stádiem puberty a jeho potřeba scházet se a zažívat různé situace se svými vrstevníky, zkoušet různé volnočasové aktivity a možná i zažít první lásky, musela být bohužel potlačena. Účast na táboře, jehož tématika je Maxovou velkou zálibou, je pro něho jedinečnou možností dostat se na chvíli z náročné každodennosti, poznat nové lidi, rozšířit si své obzory v možnostech trávení volného času a pobyt v přírodě. Nemalým přínosem je i skutečnost, že 14 dní by matka měla menší náklady na potraviny a oba by si mohli odpočinout od soustavného vzájemného kontaktu, což by přispělo k jejich duševní pohodě. 
SAS Klubus spolupracuje s rodinou od roku 2020. Společně pracovali na lepším zvládání distanční výuky a zlepšení Maxova prospěchu, které se podařilo hned v několika předmětech. Pro Petru je služba oporou při uplatňování vlastních nároků, tvoření finanční stability rodiny a zkvalitnění vztahů v rodině a širším okolí.

Kdo stojí za Petrou?

Prostor plus o.p.s. (https://www.prostor-plus.cz)

Působí od roku 2003 v regionu Kutnohorska a Kolínska a zabývá se poskytováním sociálních služeb, vzděláváním a rozvojem regionu. Vychází z přesvědčení, že vztah člověka k sobě i okolí je klíčem ke spokojenosti i změně. Proto pomáhá, vzdělává a rozvíjí region i jednotlivce. Jedním z cílů organizace je zajištění dostupných komplexních služeb v oblasti sociální prevence a ochrany psychického a fyzického zdraví.

Pro Petru

Společně jsme vybrali 14 777 Kč

Přispěli jsme:

  • 1 800 Kč na sociální pracovnici
  • 8 177 Kč na tábor pro Maxe
  • 2 000 Kč  na obuv
  • 800 Kč na batoh
  • 2 000 Kč na oblečení

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny