Aby mohla Andrea žít se svými dětmi

Své příspěvky posílejte na účet číslo: 
123-6586240227/0100

Příběh Andrey

Andrea se nachází v těžké životní situaci. Je samoživitelka a stará se o 5 nezletilých dětí ve věku 6 až 10 let. Před Vánocemi roku 2021 přišla o bydlení, protože nezvládla zaplatit včas nájem. Majitel ji i s dětmi vyhodil z bytu ze dne na den. Její děti se rázem ocitly bez domova a skončily v zařízení ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), které provozuje Charita Most. 

Matka si našla přístřeší u příbuzných, kteří jí denně dávají najevo, že tam není vítaná. Andrea své děti navštěvuje, bere si je na procházky nebo krátkou návštěvu do bytu. Aktivně se snaží najít si zaměstnání. Nepobírá žádné sociální dávky. Jako osoba bez přístřeší nemá nárok na příspěvek nebo doplatek na bydlení.

Andrea se velmi snaží celou situaci změnit. Aktuálně probíhají soudní jednání, je potřeba získat stanovené výživné od otce dětí. Ten na své děti od června 2021 neplatí, matce poslal jen zlomek svého dluhu. Proti rozhodnutí se odvolal, a tak se celá kauza neúměrně protahuje.
Psychice matky a zejména jejím dětem by velmi prospělo, kdyby všichni mohli být opět spolu a fungovat jako rodina. Dětem se po mamince velmi stýská, ale jsou statečné a jejich chování v zařízení je vzorné. Darované peníze by Andree pomohly získat bydlení, a začít tak se svými pěti dětmi nový a snad i lepší život.

Kdo stojí za Andreou?

Charita Most (https://www.charita-most.cz)

Již dvacet let poskytuje registrované sociální a další návazné služby. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytuje ve městech Most, Litvínov, Chomutov, Duchcov a Žatec, od krajského úřadu má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Ze SAS (sociálně aktivizační služby) pro rodiny s dětmi Rozmarýnek vloni vyprofilovala další službu – Centrum pro oběti domácího násilí. 

Požadovaný příspěvek: 40 000 Kč

Jakmile dosáhneme poloviny požadovaného příspěvku pro rodinu, druhou polovinu dorovnáme z prostředků Nadace KB Jistota.

Vybíráme:

  1. 40 000 Kč příspěvek na nájem na 3 měsíce

 

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny