Pomoc pro Helenu s osvojenou Deniskou

Příběh Heleny

S rodinou Heleny spolupracují pracovníci Charity Beroun od roku 2018. Matku podporují od chvíle, kdy si osvojila Denisku. Pouto mezi nimi je velmi pevné. Maminka měla historicky i zkušenost s domácím násilím a o to více si cení klidného života s Deniskou. 
Pro rodinu nastala velká krize, když se musela odstěhovat z bývalého bytu. Helena si ihned našla pronájem. Bydlela však v pronajatém bytě, který nebyl zkolaudovaný a kde byl nepřiměřeně vysoký nájem. Díky její aktivitě a dobrovolné činnosti u Charity Beroun se jí ve spolupráci s pracovníky podařilo získat nový pronájem bytu s přiměřeným nájemným. Helena si tohoto pronájmu velmi cení, protože měla velké obavy z toho, že žádné bydlení nesežene a bude jí odebrána Deniska.
Deniska nyní chodí do školky a maminka si aktivně hledá jakoukoliv práci. Helena je vázaná na školku, jiné hlídání nemá. Z tohoto důvodu je hledání práce velice problematické, neboť nemůže pracovat na směnný provoz ani v rozpětí pracovní doby, která není v souladu s otevírací dobou školky. Helena by proto byla vděčná i za zkrácený úvazek či brigádu, pokud by odpovídal uvedené otevírací době školky. Situace spojená s omezeními v kontextu pandemie covidu-19 vše ještě více zkomplikovala. Když byla školka zavřená, a tak musela být matka s dcerou doma. Je tedy o to složitější najít si práci a zaměstnavatele, který by akceptoval případné absence.
Helena je evidovaná na úřadu práce. Jejím příjmem jsou pouze dávky státní sociální podpory a podpora v nezaměstnanosti, což často nestačí ani na pokrytí všech nezbytných nákladů a základních životních potřeb. 
Od sociální pracovnice sociálně aktivizační služby potřebuje hlavně podporu a poradenství včetně pomoci s hledáním práce odpovídající požadavkům školky. Helena spolupracuje velmi dobře. Při řešení své situace je aktivní a samostatná. Hodně myslí na budoucnost a chce být vždy připravena. 
Helena by proto velmi ocenila jakoukoliv pomoc s placením nájmu. Ušetřené peníze by mohla využít jako rezervu např. i pro případ nemoci (úhrada léků a léčby s nemocí spojené, zubaře, dorovnání nákladů při pracovní neschopnost), na nákup oblečení, bot, dalších potřebných věcí pro Denisku, zaplacení aktivit ve školce, kroužků, táborů, volnočasových aktivit apod. Taktéž by velice ocenila možnost úhrady nákladů spojených s hlídáním Denisky v případě neočekávaných událostí (nemoc, zavření školky…) a v hodinách mimo otevírací dobu školky. Zajištění úhrady nákladů spojených s hlídáním dítěte ji významně podpoří při hledání pracovního uplatnění a spolu s částečnou úhradou nákladů na nájem podstatně napomůže k dlouhodobému navýšení kvality života celé rodiny. 

Kdo stojí za Helenou?

Charita Beroun (https://beroun.charita.cz)

Byla založena v roce 1993, samostatně na profesionální úrovni působí od roku 2006 a je největším poskytovatelem sociálních služeb na Berounsku a Hořovicku. Poskytuje dvanáct sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., které jsou zaměřené na péči o seniory, osoby bez přístřeší a rodiny s dětmi, včetně stále rostoucí kategorie matek samoživitelek.

Pro Helenu

Společně jsme vybrali 48 000 Kč

Přispěli jsme:

  • 24 000 Kč příspěvek na nájem
  • 24 000 Kč na hlídání dítěte

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny