Pomoc pro Ludmilu s péčí o syna

Příběh Ludmily

Ludmilu opustil partner ještě před narozením syna, a tak se celou dobu věnuje roli matky samoživitelky tří dětí. Synovi Kubíkovi byl navíc v jeho raném věku diagnostikován autismus, verbální i neverbální porucha řeči a mentální postižení ve středním pásmu. Péče o něj je tak o dost náročnější. Má velmi omezenou slovní zásobu, sociální interakci a další specifické potřeby. Nyní navštěvuje Kubík 1. třídu speciální základní školy.

Maminka pracuje na zkrácený úvazek, aby mohla zajistit Kubovi patřičnou péči. Rodina se dostala do péče organizace Za sklem o. s. v roce 2020 a pravidelně je navštěvuje. Finanční pomoc by Ludmila využila pro zajištění terapií, kroužků a osobní asistence, což by jí velmi pomohlo s péčí o Kubu, když je v práci.

Kdo stojí za Ludmilou?

Za sklem o.s. (https://zasklem.com)

Nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Klientem organizace není pouze samotný člověk s PAS, ale celá jeho rodina. Za sklem o. s. pomáhá s přípravou asistentů pedagoga, připravuje i sociální pracovníky, poskytujeme také osvětu a informace rodičům i uživatelům služeb, a to v oblastech odborné podpory, legislativy i sociálně-právního poradenství.

Pro Ludmilu

Společně jsme vybrali 35 400 Kč

Přispěli jsme:

  • 3 000 Kč na vzdělávácí pomůcky    
  • 4 000 Kč na oblečení    
  • 2 000 Kč na léky a vitamíny    
  • 6 000 Kč na terapie    
  • 3 000 Kč na kroužky     
  • 7 000 Kč na hlídání dětí    
  • 10 400 Kč na 80 hodin osobní asistence    
     

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny