Podpora zdraví pro Kateřinu s postiženým synem

Příběh Kateřiny

Kateřina má dvě děti – Terezu (25 let) a Matyáše (20 let). Syn má od raného věku diagnostikován dětský autismus, těžkou mentální retardaci, expresivní a receptivní poruchy řeči. Otec dětí od rodiny odešel, když měl Maty 5 let. Již delší dobu se s nimi nestýká.

Maty chodil do speciální školky, speciální základní školy a v současné době navštěvuje čtvrtým rokem střední školu praktickou v Olomouci. Potřebuje celodenní péči a pomoc druhé osoby.

Maminka se o obě děti starala sama, bez pomoci jejich otce i prarodičů, kteří se s diagnózou Matyho nedokázali srovnat.

Organizaci Za sklem o. s. navštěvují od roku 2019. Na setkáních se Matyáš učí rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, nacvičuje sebeobsluhu při běžných denních aktivitách a především trénuje funkční komunikaci.

Finanční pomoc by rodina využila na novou lednici a nákup jídla a potravinových doplňků pro zlepšení zdraví celé rodiny.

Kdo stojí za Kateřinou?

Za sklem o.s. (https://zasklem.com)

Nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Klientem organizace není pouze samotný člověk s PAS, ale celá jeho rodina. Za sklem o. s. pomáhá s přípravou asistentů pedagoga, připravuje i sociální pracovníky, poskytujeme také osvětu a informace rodičům i uživatelům služeb, a to v oblastech odborné podpory, legislativy i sociálně-právního poradenství.

Pro Kateřinu

Společně jsme vybrali 27 000 Kč

Přispěli jsme:

  • 20 000 Kč na lednici s mrazákem
  • 4 000 Kč na jídlo
  • 3 000 Kč na léky, vitamíny

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny