Lepší život pro Hanu s dětmi

Příběh Hany

Hana patří již několik let mezi matky samoživitelky. Partnerský vztah nevydržel těžkosti spojené s onemocněním syna a otec ji a jejich dvě děti opustil. Vše začalo tím, že jejich syn ve dvou měsících dostal nevysvětlitelné křeče. Následně začal kolotoč lékařských vyšetření a pobytů v nemocnici. Byla mu zjištěna srdeční vada a další obtíže – urologické, plicní, endokrinologické. Když byl chlapci jeden rok, podstoupil operaci srdce. Po operaci trpěl vysokými teplotami, opět se hledala léčba, až nakonec pomohla imunologická léčba. Ta byla určitým zlomem, přinesla zklidnění pro chlapce i rodinu. Syn docházel a dochází na řadu terapií, rehabilitací. Prakticky každý den ho provází péče, která má napomoci zlepšení jeho zdravotního stavu. Matka musela velkou pozornost koncentrovat na syna, snažila se dát odpovídající péči i dceři, ale byla velmi vyčerpaná, a to jak psychicky, tak fyzicky. Současně musela řešit i zklidnění partnerských vztahů. Pandemie koronaviru zasáhla i do této rodiny a prohloubila pocity osamocení, izolace, úzkosti.

Hanina dcera začala mít psychické problémy spojené s úzkostmi. Zdravotní problémy neminuly ani Hanu, která měla úraz nohy, takže je momentálně v péči rehabilitačních pracovníků i ona sama. Rodina se dostala do péče organizace Za sklem o. s. v roce 2019, protože u syna byla diagnostikována porucha autistického spektra. Případnou pomoc by maminka využila k zajištění terapií, kroužků nebo pro zajištění osobní asistence.

Kdo stojí za Hanou?

Za sklem o.s. (https://zasklem.com)

Nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Klientem organizace není pouze samotný člověk s PAS, ale celá jeho rodina. Za sklem o. s. pomáhá s přípravou asistentů pedagoga, připravuje i sociální pracovníky, poskytujeme také osvětu a informace rodičům i uživatelům služeb, a to v oblastech odborné podpory, legislativy i sociálně-právního poradenství.

Pro Hanu

Společně jsme vybrali 25 000 Kč

Přispěli jsme:

  • 3 000 Kč na vzdělávácí pomůcky    
  • 4 000 Kč na oblečení    
  • 2 000 Kč na léky a vitamíny    
  • 6 000 Kč na terapeutickou péči pro dceru    
  • 3 000 Kč na výtvarné a pohybové kroužky     
  • 7 000 Kč na hlídání dětí    

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny