Terapie a léky pro nemocemi sužovanou Páju a její Marušku

Příběh Páji

Pája měla složité období mladé dospělosti, onemocněla epilepsií a musela dodržovat pravidelný režim ve dne i v noci, brala pravidelně léky, nemohla sportovat a zapojovat se tak do „normálního života“. Když se zamilovala a čekala miminko, lékaři jí to nechtěli dovolit, ale touha po dítěti a představa o životě, jaký mají druzí, nakonec zvítězila. Onemocnění se po narození dcery Marušky ale nepřestalo hlásit, naopak se prohloubily některé důsledky dlouhodobého užívání léků a záchvatů, objevily si i psychické problémy. Pája zůstala sama na řešení všech problémů, nemohla fungovat jako zdravá maminka, musela se potýkat s nelehkou péčí o svoji dceru, nemohla řídit a zvládat snáz cestu do školky i školy. Tři roky vydržel partnerský vztah, ale nakonec se svou dcerou Maruškou zůstala sama. Začaly problémy s prací, s finančními prostředky, s bydlení. Často nevěděla, co má řešit jako první – svoje onemocnění, bydlení, prostředky na školku a později i na školu pro dceru. V době, kdy byla hospitalizována, bylo vždy třeba vyřešit i péči o malou, připadala si často jako obklopená trnitým keřem, který jí bránil v pohybu a v běžných radostech. Pere se s tím takto sama už 5 let. Pracoviště Za sklem o. s. v Praze začala navštěvovat v době, kdy bylo Marušce 7 let, klientkou je již skoro rok. Maruška patří k dětem s poruchami autistického spektra, je bystrá, má zájem o spoustu věcí, ale ani ona nemá svoji cestu životem jednoduchou a potřebuje podporu. 
Snad se život Páji a Marušky obrátí a síla mateřské lásky a podpora jejich okolí jim pomůže vystoupit z trní. 
Pája by případnou finanční pomoc využila na platby terapií, kroužků, léků a osobní asistence.

Kdo stojí za Pájou?

Za sklem o.s. (https://zasklem.com)

Nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Klientem organizace není pouze samotný člověk s PAS, ale celá jeho rodina. Za sklem o. s. pomáhá s přípravou asistentů pedagoga, připravuje i sociální pracovníky, poskytujeme také osvětu a informace rodičům i uživatelům služeb, a to v oblastech odborné podpory, legislativy i sociálně-právního poradenství.

Pro Páju

Společně jsme vybrali 25 000 Kč

Přispěli jsme:

  • 3 000 Kč na vzdělávácí pomůcky
  • 4 000 Kč na oblečení
  • 2 000 Kč na léky, vitamíny
  • 6 000 Kč na logoterapie, rehabilitace pro syna
  • 3 000 Kč na výtvarné a pohybové kroužky    
  • 7 000 Kč na hlídání dětí a osobní asistenci

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny rodiny