Domov pro Karolínu s dcerou

Příběh Karolíny

Karolína s dcerou bydlí v tréninkovém bytě od konce roku 2020. Nebyly na tom nebyla finančně příliš dobře, pobírala pouze rodičovský příspěvek, ze kterého nebyla schopná zaplatit komerční bydlení. Než se nastěhovala do tréninkového bytu, přespávala Karolína s dcerou u přátel, následně byly společně v Chovánku a v azylovém domě pro matky s dětmi.

Po nějakou dobu bylo potřeba s Karolínou spolupracovat na získávání rodičovských kompetencí a také kompetencí pro vedení domácnosti, jako je pravidelné mytí nádobí, úklid domácnosti a další. Na tom pracovala jak se sociální pracovnicí ze služby Prevence bezdomovectví, tak s pracovnicemi ze služby SAS a z OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí). Karolína se v těchto oblastech stabilizovala a nyní s dcerou navštěvuje předškolní klub, aby tak mohla dcera začít chodit do školky a zlepšit svoji finanční situaci tak, že si najde brigádu nebo zaměstnání na částečný úvazek. Karolína se snaží pro sebe a svoji dceru získat stabilní a stálé bydlení v podobě obecního bytu. Příspěvek by jí mohl při stěhování pomoci s uhrazením jistoty nebo prvního nájmu.

Kdo stojí za Karolínou?

Armáda spásy Brno (https://armadaspasy.cz/pobocky/brno/)

Centrum sociálních služeb Staňkova v Brně se v rámci služby Terénní programy věnuje rodinám s dětmi do 18 let věku a ve svých nízkoprahových centrech pak dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let. Primárně se zaměřujeme na podporu a pomoc rodinám s dětmi, matkám či otcům samoživitelům a dětem ohroženým patologickými jevy. Naše podpora spočívá v zajištění důstojnějšího a bezpečnějšího bydlení, upevnění základních dovedností a motivování k samostatnému a zodpovědnému jednání.

Pro Karolínu

Společně jsme vybrali 23 141 Kč

Přispěli jsme:

  • 23 141 Kč na kauce na bydlení při přechodu do obecního bytu a úhradu 1. nájmu

Nadace KB Jistota věnovala na podporu rodiny minimálně polovinu cílové částky.

Vážíme si každého příspěvku!
Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Všechny granty