Nadace Jistota

Časté dotazy

Číslo účtu Nadace Jistota je 2970297/0100

Nadace Jistota poskytuje nadační příspěvky výhradně na realizaci projektů nestátních neziskových organizací. Individuální žádosti neumíme uspokojivě řešit. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde.

Nemusíte nám psát nebo telefonovat. Příspěvky přidělujeme pouze nestátním neziskovým organizacím v rámci jednotlivých aktuálních zveřejněných grantových výzev v sekci Oblasti pomoci. Výjimkou jsou zaměstnanci Skupiny KB. Více informací zde. Doporučujeme sledovat nás na sociálních sítích.

Účelem Nadace je:

  • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti rozvoje občanské společnosti
  • aktivní podpora projektů a aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
  • podpora vzdělávání
  • aktivní podpora projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru včetně podpory jedinců při začleňování do společnosti
  • aktivní podpora projektů a aktivit environmentálního charakteru

Více najdete v sekci Oblasti podpory.

Ano, Nadace přispívá na financování odměn odborných pracovníků. Nepřispíváme však na investiční náklady, režijní náklady či náklady na pohonné hmoty.