Nový život pro Pavlínu

Pavlína je samoživitelka a zároveň je obětí domácího násilí. Má tři syny ve věku 4, 9 a 15 let (nejstarší syn je autista). Pavlína po sérii napadení od agresora, svého partnera a otce svých synů, odešla, aby ochránila sebe i své děti. Nyní bydlí u své kamarádky v zahradní chatce a aktivně hledá pronájem. Situaci s hledáním bytu jí komplikuje fakt, že nemá finanční prostředky na uhrazení kauce. Je ve svízelné finanční situaci, jelikož její partner neplatí výživné na děti a ani není možné ho dohledat. Poradenství v oblasti hledání zaměstnání i bydlení, kontakt s úřady a zajištění všech dostupných sociálních dávek řeší s Pavlínou v rámci komplexního provázení nezisková organizace Vážka na niti. Organizace chce Pavlíně pomoci s uhrazením kauce za byt, zajistit pračku na praní prádla, právní a terapeutickou pomoc, materiální pomoc pro děti (oblečení, obuv, potřeby do školy) a uhradit zájmové kroužky pro děti.

Pro Pavlínu vybíráme 49 897 Kč

Pro Pavlínu vybíráme 49 897 Kč

  • na složení kauce na pronájem bytu, na úhradu služeb psychologa, na pořízení dětského oblečení, obuvi a aktovek
  • číslo účtu: 123-5479360237/0100 
Aktuální stav na účtu

Kdo podporuje Pavlínu?

Vážka na niti z. s. provozuje kancelář rodinného poradenství. Komplexní rodinné provázení spojuje sociální poradenství, pomoc v oblasti rodiny, krátkodobou i dlouhodobou pomoc, spolupráci se sociálními pracovníky, komunikaci s úřady a zajištění běžných úkonů v rámci provázení. Rodinné provázení zahrnuje především krizovou poradnu, provázení v období rozvodu a rozchodu manželů, základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb. Součástí provázení je okamžitá i následná poradenská, potravinová a věcná pomoc, socializace a sdílení mezi uživateli provázení, terapie a psychologická pomoc uživatelům provázení, provázení pro samoživitele, dětská terapeutická dílna, relaxační tvoření, preventivní programy a poradna pro oběti domácího násilí.