Nový život pro Pavlínu

O Pavlíně

Pavlína je samoživitelka a zároveň je obětí domácího násilí. Má tři syny ve věku 4, 9 a 15 let (nejstarší syn je autista). Pavlína po sérii napadení od agresora, svého partnera a otce svých synůodešla, aby ochránila sebe, ale i své děti. Nyní bydlí u své kamarádky v zahradní chatce a aktivně hledá pronájem bytu. Situaci s hledáním bytu jí komplikuje fakt, že nemá finanční prostředky na uhrazení kauce. Je ve svízelné finanční situaci, jelikož jí její partner neplatí výživné a není možné ho dohledat. V rámcikomplexního provázení organizace Vážka na niti s Pavlínou řeší kontakt s úřady a zajištění všech dostupných sociálních dávek, poradenství v oblasti hledání zaměstnání a bydlení. Pavlíně chceme pomoci s uhrazením kauce za byt a pračku na prádlo, právní a terapeutickou pomoc, materiální pomoc pro děti (oblečení, obuv, potřeby do školy) zájmové kroužky pro děti.    

Vybíráme na

Proto pro Pavlínu vybíráme 49 897 Kč na kauci na nový byt, služby psychologa, dětské oblečení, obuv a aktovky.

Kdo podporuje Pavlínu?

Vážka na niti provozuje kancelář rodinného poradenství. Komplexní rodinné doprovázení, které spojuje sociální poradenství, pomoc v oblasti rodiny, krátkodobou a dlouhodobou pomoc, práci se sociálními pracovníky, komunikaci s úřady a zajištění běžných úkonů v rámci provázení. Rodinné provázení zahrnuje především krizovou poradnu a provázení v období rozvodu a rozchodu manželů, základní asistenční pomoc a zajištění základních potřeb provázení, okamžitou a následnou poradenskou, potravinovou a věcnou pomoc, socializace a sdílení mezi uživateli provázení, terapie a psychologická pomoc uživatelům provázení, provázení pro samoživitelů, dětskou terapeutickou dílnu a relaxační tvoření a preventivní programy a poradnu domácího násilí

čísloúčtu

123-5479360237/0100