Ceny a sazby

Tisk

Pro pohodlnější používání sazebníků otočte zařízení na výšku

Tabulkami můžete pohybovat pomocí gest

Platnost od: 5. 12. 2017

Přehled nejvyužívanějších produktů a služeb

Účty a přímé bankovnictví

Balíček Komplet
Měsíční cena za balíček 569 
Vedení Běžného účtu v Kč Ano
Vedení druhého Běžného účtu v Kč nebo v cizí měně Ano
Měsíční elektronický výpis ke všem Běžným účtům v rámci balíčku Ano
Stříbrná firemní karta Ano
Služba Profibanka a/nebo MojeBanka Business včetně služby Přímý kanál a Mobilní banka Ano
Počet zpracování
Balíčky elektronického zpracování odchozích plateb 1) 100 200 500 800 1 000
Měsíční cena 240 460 930 1 390 1 690

1) Balíček plateb obsahuje položky za transakce pořízené prostřednictvím služeb Profibanka / MojeBanka / MojeBanka Business / Přímý kanál / Mobilní banka / MultiCash KB, jsou-li sjednány. Ostatní položky jsou zpoplatněny - viz oddíl Platební styk.

Balíček Municipality
Měsíční cena za balíček ZDARMA
Měsíční elektronický výpis ke všem Běžným účtům v rámci balíčku Ano
MojeBanka a/nebo MojeBanka Business 1. rok ZDARMA
MojeBanka a/nebo MojeBanka Business včetně služby Přímý kanál
Profibanka
Expresní linka KB
Mobilní banka Ano
Samostatný Běžný účet
Měsíční cena za vedení Běžného účtu v Kč nebo cizí měně 195 
Elektronický měsíční výpis (měsíční cena) 30
Měsíční cena za služby přímého bankovnictví
MojeBanka a/nebo MojeBanka Business 170
MojeBanka včetně MojeBanka Business včetně služby Přímý kanál 290
Profibanka 290
Expresní linka KB 170
Mobilní banka ZDARMA

Platební styk

Tuzemské elektronické platby 1)
Cena za provedení platby + Cena za elektonické zpracování + Příplatek za platbu mimo KB
Příchozí platba 5 ZDARMA 2
Odchozí elektronická platba 2,50 2,90 2
Zahraniční elektronické platby 1)
Cena za provedení platby + Cena za zpracování zahraniční platby
Příchozí SEPA platba do 50 000 EUR včetně 5 145
Příchozí SEPA platba nad 50 000 EUR 5 1 095
Platba od klientů KBSK 5 7
Odchozí SEPA platba do 50 000 EUR včetně 2,50 195
Odchozí SEPA platba nad 50 000 EUR 2,50 1 500
Platba pro klienty KBSK 2,50 10

1) Elektronicky = s použitím služeb Mobilní banka, MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba, Profibanka, Přímý kanál nebo MultiCash KB, pokud to tyto služby pro daný účet umožňují.

Debetní karty

Zlatá firemní karta Stříbrná firemní karta Profi karta
Karta v rámci balíčku Komplet
Roční cena za kartu (pokud není součástí balíčku) 1 990  990  390 
Služby v ceně karty Cestovní pojištění ke zlatým kartám,
Asistenční služba pro motoristy
Cestovní pojištění k embosovaným kartám,
Asistenční služba pro motoristy
Pojištění platebních karet Profi Merlin – cena za rok 468 468 468
Výběr z bankomatu KB Ano Ano Ano
Výběr z bankomatu jiných bank v tuzemsku Ano 39 39
Výběr z bankomatu v zahraničí Ano 99 99
Povolení / zablokování karty pro platby na internetu Ano Ano Ano
Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka Ano Ano Ano
Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky Ano Ano Ano

Kreditní karty

Zlatá korporátní karta Korporátní karta
Roční cena za kartu 2 990  990 
Služby v ceně karty Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám,
Pojištění zneužití platební karty,
Priority pass
Cestovní pojištění ke korporátním kartám,
Pojištění zneužití platební karty
Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu Ano Ano
Pojištění platebních karet Profi Merlin – cena za rok 468 468
Výběr z bankomatu KB v tuzemsku 1 %, min. 30 1 %, min. 30
Výběr z bankomatu jiných bank v tuzemsku 1 %, min. 100 1 %, min. 100
Výběr z bankomatu v zahraničí 1 výběr měsíčně ZDARMA, 1 % min. 100 1 výběr měsíčně ZDARMA, 1 % min. 100
Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč 1 % 1 %
Dotaz na zůstatek v bankomatu KB Ano Ano
Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank 25 25
Zasílání jednoho výpisu z kreditní karty elektronicky nebo poštou Ano Ano
Změna PIN v bankomatech KB Ano Ano