800 521 521  Zavoláme Vám


Hlavní stránka  O bance  Dokumenty

Dokumenty

Smluvní a produktová dokumentace

Všeobecné obchodní podmínky KB

Obchodní a technické podmínky služeb přímého bankovnictví

Úvěry a TF Online

Další důležité dokumenty

Identifikace a kontrola

Informace o některých úkonech, se kterými se setkáte při navázání nebo v průběhu obchodního vztahu s Komerční bankou, a.s. a které navazují na požadavky stanovené Zákonem č. 253/2008 Sb., další legislativní opatření a standardy skupiny Société Générale.

Ochrana citlivých dat

Připravili jsme pro vás souhrnný přehled informací o tom, jak se bránit snahám o zneužití Vašich údajů.

Zpracování klientských údajů

Vaše soukromí je pro Komerční banku velice důležité. To je důvod, proč jsme připravili tato Oznámení. Můžete se zde dozvědět, jaké údaje a proč o svých klientech KB shromažďuje a zpracovává.

Řešení stížností a reklamací

Komerční banka neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality, ke které se jako první banka v České republice zavázala v rámci programu Garantovaná úroveň služeb.

Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s vedením svého účtu nebo s nabízenými službami, neváhejte se na nás obrátit. Více informací naleznete v sekci Řešení stížností a reklamací.

Omezení při provádění zahraničního platebního styku

Banka je oprávněna odmítnout nebo odložit splnění Příkazu Klienta, jehož splnění by mohlo být v rozporu zejména s (i) právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod nebo (ii) obchodní politikou zprostředkující banky (odkaz na seznamy viz níže). Z důvodů uvedených v předchozí větě je Banka též oprávněna nepřijmout platby ve prospěch Účtu Klienta. Klient bere tímto současně na vědomí, že z výše uvedených důvodů může být platba vrácena nebo zadržena též zprostředkující bankou.

Pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF si zdarma stáhněte program Adobe ReaderPro prohlížení dokumentů ve formátu PDF si zdarma stáhněte program Adobe Reader.
Pokud Váš prohlížeč soubory PDF nezobrazuje z důvodu blokace spuštění programu Adobe Reader, seznamte se s návodem, jak tento problém vyřešit.


Vyhledávání

Hlavní navigace