Co vás zajímá?

Smluvní a produktová dokumentace
Další důležité dokumenty

Informace o některých úkonech, se kterými se setkáte při navázání nebo v průběhu obchodního vztahu s Komerční bankou, a.s. a které navazují na požadavky stanovené Zákonem č. 253/2008 Sb., další legislativní opatření a standardy skupiny Société Générale.

Připravili jsme pro vás souhrnný přehled informací o tom, jak se bránit snahám o zneužití Vašich údajů.

Vaše soukromí je pro Komerční banku velice důležité. To je důvod, proč jsme připravili tato Oznámení. Můžete se zde dozvědět, jaké údaje a proč o svých klientech KB shromažďuje a zpracovává.

V souvislosti s dodržováním regulace Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je Komerční banka povinna prověřovat, zjišťovat a oznamovat specializovanému finančnímu úřadu údaje o klientech – daňových nerezidentech, amerických osobách anebo dalších vybraných skupinách klientů.

Komerční banka neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality, ke které se jako první banka v České republice zavázala v rámci programu Garance kvality.

Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s vedením svého účtu nebo s nabízenými službami, neváhejte se na nás obrátit. Více informací naleznete v sekci Řešení stížností a reklamací.

Komerční banka, a.s. (dále jen Banka) patří mezi finanční instituce, které musí při obchodní činnosti striktně posuzovat jednotlivé klienty, obchody a obchodní vztahy ve smyslu vyloučení rizika porušení mezinárodních sankčních opatření.

Banka se nesmí přímo nebo nepřímo účastnit nebo se jakýmkoliv způsobem podílet na obchodním vztahu nebo obchodu s klienty nebo protistranami, které jsou osobami zapsanými na závazných sankčních seznamech, nebo na obchodech klientů nebo třetích stran, kterými by mohla být porušena finanční nebo obchodní embarga.

K provedeným nebo zamýšleným obchodům s možným rizikem porušení mezinárodních sankčních opatření, je Banka povinna, a tedy i oprávněna požádat klienty u poskytnutí doplňujících informací nebo dokumentů. Banka je bez ohledu na vyžádání si součinnost při kontrole oprávněna prověřovaný obchod zamítnout nebo přímo přistoupit k blokaci finančních zdrojů, pokud jde přímo o majetek sankcionované osoby.

Při stanovení rozsahu uplatňovaných sankčních opatření se Banka řídí pokyny vydanými

1) českou sankční autoritou, kterou je primárně Vláda České republiky,

2) Organizací spojených národů,

2) Evropskou unií,

3) Spojenými státy americkými (zejména vydaných sankční autoritou Office of Foreign Assets Control - OFAC),

4) dalšími lokálními sankčními autoritami třetích států (například Direction générale du Trésor, Francie nebo Office of Financial Sanctions Implementation,  Velká Británie), anebo

5) na základě hodnocení rizik ze strany finanční skupiny Société Générale.

Na zpracování zahraničních obchodů se kromě Banky obvykle podílí další tuzemské nebo zahraniční finanční instituce (zejména korespondenční banky), které mohou uplatňovat odlišná a přísnější pravidla, kontroly nebo přímo striktně omezuje některé obchody v sankční oblasti. Banka je povinna plně respektovat přístup jiných zúčastněních institucí v předmětné oblasti a není oprávněna tento přístup jakkoliv měnit nebo přímo obcházet.


Kodex chování mezi bankami a klienty

Etika založená na důvěře mezi bankou a klientem patří k bankovnímu podnikání od samého počátku existence bank a je nezbytnou podmínkou úspěšné spolupráce. Důvěra je základní podmínkou fungování bankovního systému. Klient musí mít důvěru k bance, které svěřuje své úspory, na druhé straně banka musí věřit, že ji klient nepodvede a splatí prostředky, jež mu půjčila.

Kodex chování mezi bankami a klienty vznikl na základě veřejné diskuse o vztahu bank a jejich klientů. Obsahem Kodexu je především vymezení práv klientů bank na jedné straně a definice práv bank vůči klientům a řešení vzájemných sporů na straně druhé.

Přistoupením ke Kodexu se jeho náplň stává pro banku závaznou. Tento Kodex přispívá k seberegulaci bankovního trhu tím, že formalizuje standardy bankovních aktivit.

V souladu s článkem 1.6.2 tohoto Kodexu chování uvádíme, že KB se nepřihlásila k dodržování Standardu ČBA č. 18/2005 – „Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení“ a ke „Kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení“, nicméně splňuje většinu požadavků stanovených těmito dokumenty.

Kodex chování mezi bankami a klienty vydaný Českou bankovní asociací (457kB, PDF)

OSTATNÍ DOKUMENTY

Ke stažení