Kariéra

KB jako zaměstnavatel

Naší základní filozofií je budovat se zaměstnanci dlouhodobé partnerství založené na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci. Abychom tohoto cíle dosáhli, nabízíme našim zaměstnancům zajímavé pracovní uplatnění, možnosti profesního a osobního rozvoje a příležitosti vyjádřit své názory a potřeby.

Naším cílem je poskytovat rovné příležitosti v oblasti kariéry, tudíž nezapomínáme ani na zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené, kterým poskytujeme podmínky pro hladkou integraci zpět do pracovního prostředí.

Snažíme se skloubit zájem banky se zájmem našich zaměstnanců, tedy sladit jejich pracovní a osobní život. Nabízíme alternativní formy pracovních úvazků, v oblasti benefitů se soustředíme především na dlouhodobé finanční zajištění zaměstnanců, jejich zdraví a sociální výpomoc při nenadálé životní situaci.

Naše hodnoty

Naše hodnoty – týmový duch, inovace, odpovědnostangažovanost – jsou shodné s naším odhodláním dosahovat maximální kvality. Tyto hodnoty tvoří základ našeho mezinárodního úspěchu, vytvářejí neopakovatelnou identitu KB a jsou reflektovány do všech oblastí a úrovní naší práce.

Týmový duch vytváří naši silnou stránku. Jsme otevření diskusi a konstruktivní kritice, čerpáme z různorodosti názorů našich kolegů, stavíme na individuálním talentu a kulturních rozdílech našich týmů.

Inovace je hnací silou růstu. Každý den nacházíme nová, kreativní řešení a nové, dynamické postupy, jež nám umožňují rychle a flexibilně reagovat na změny světového i domácího trhu a na potřeby našich zákazníků.

Odpovědnost nejen za sebe, ale i za svěřené činnosti a věci, musí zaměstnanec brát za své a přijímat jako samozřejmý nárok na sebe, zejména proto, aby se na něj druzí mohli spoléhat.

Angažovaností máme na mysli motivaci k účasti zaměstnanců na svěřených pracovních úkolech a speciálních projektech, které mají ve finále dopad na veškeré činnosti v bance.