Skupina SG v ČR

Société GénéraleSociété Générale je jednou z největších finančních skupin v eurozóně. V 83 zemích světa zaměstnává 157 tisíc zaměstnanců, z toho v České republice a na Slovensku téměř 9 tisíc pracovníků.

Skupina SG je společensky odpovědná, což se přímo odráží v její firemní kultuře a v přístupu k zaměstnancům i ke klientům. Samozřejmostí jsou rovné příležitosti pro zaměstnance bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, věk, rodinný stav či národnost.

Cílem Skupiny je budovat a rozvíjet tým těch nejlepších zaměstnanců, kdy každý z nich přináší své specifické znalosti, dovednosti a pohled na svět.

Všichni zaměstnanci mají možnost kontinuálního profesního a osobního rozvoje. Jedním z nejefektivnějších nástrojů, který podporujeme, je interní mobilita.

Kromě Komerční banky, a.s. patří do celosvětové skupiny Société Générale i následující společnosti působící v České republice a na Slovensku