Pro studenty

Znalost firemní kultury a praktické zkušenosti získané během brigád nebo krátkodobých projektů v KB mohou studenti využít při dalším studiu nebo při zpracování diplomových prací.

Diplomové, bakalářské práce a stáže

Zajistěte si svou diplomku nebo stáž s námi!Komerční banka vám v tomto akademickém roce nabízí bližší spolupráci při tvorbě Vašich bakalářských a diplomových pracích. Nejčastější forma spolupráce, kterou Vám můžeme poskytnout je ve formě konzultací. Tyto konzultace budou realizovány na individuální bázi.

Jednotlivá aktuální témata naleznete níže. V případě, že Vás témata zaujmou, reagujte zasláním Vašeho životopisu a motivačního dopisu na e-mail volna_mista@kb.cz. V motivačním dopise uveďte, z jakého důvodu jste si dané téma vybrali, v čem vidíte jeho přínos pro Vás a pro KB a proč bychom měli s Vámi spolupracovat na tomto tématu.

Na základě došlých životopisů Vás následně budeme kontaktovat.

Těšíme se na bližší spolupráci!

Aktuální témata diplomových prací

  1. Budoucnost digitalizace bankovní dokumentace
  2. Výměna dokumentů s bankou - sdílení dokumentů mezi klientem a bankou prostřednictvím elektronického bankovnictví
  3. P2P platby v České republice - Nové metody platebního styku (cashtag, platba na kontakt, telefonní číslo jako unikátní ID)
  4. PFM - osobní finanční manažer
  5. Výběry z bankomatů bez karty (pomocí mobilních telefonů)
  6. Banka a sociální sítě
  7. Wearables technology, Internet of things, smartwatches a jejich využití v bankovnictví
  8. Open API, front-ends třetích stran, partnerská certifikace, nastavení obchodního modelu a vzájemná symbióza
  9. Využití big data v oblasti korporátního bankovnictví