Human Resources

Jistě vás nepřekvapí, že jako tým HR se staráme o nábor nových zaměstnanců, jejich adaptaci, rozvoj a vzdělávání či odměňování a benefity. Vedle toho u nás najdete také tým HR Digitalization & Innovations, který má na starosti moderní HR aplikace a systémy, za nimiž si představte třeba bezpapírové HR anebo HR chatbota. Do HR patří i náš 5členný tým HR Marketingu & HR Komunikace. A právě k nám hledáme nového kolegu či kolegyni trainee, který/á nám pomůže při spolupráci se studentskou komunitou na vysokých školách, při koordinaci aktivit s kariérními centry a rovněž s agendou veletrhů pracovních příležitostí a dalších studentských eventů. A pokud budete mít zájem o sociální sítě a rádi fotíte, bude to ideální kombinace.

Legal

 Jsme tým právních specialistů, zodpovědný za to, aby banka a celá skupina KB postupovala v souladu s platnými právními předpisy, aby naše smlouvy a právní dokumenty byly nejen platné a poskytovaly stranám dobrou ochranu jejich práv, ale aby byly také srozumitelné a pokud možno i jednoduše napsané. Snažíme se o to, abychom komplikovanou bankovní regulaci dostali do postupů a procesů banky co nejjednodušeji a bez velkých omezení pro klienty. Pracujeme také s nejnovějšími komunikačními technologiemi, stejně jako s prostředím digitálního sjednávání smluv a vzdálené identifikace. Naši právníci mají na starosti i veškeré další právní otázky, které při činnosti banky vznikají, a to včetně zastupování banky u soudů nebo u Finančního arbitra, řešení statutárních otázek, realizaci akvizic a fúzí, nemovitostních transakcí, nákupu softwaru, řešení otázek duševního vlastnictví a patentů a mnoho dalšího.

Interní Audit

Naší misí jako týmu Interního Auditu je poskytovat vedení banky ujištění, že zavedený systém řízení rizik je funkční a efektivní, stejně jako kontrolní prostředí. To spočívá zejména v provádění auditních zakázek, které můžeme realizovat díky našim kompetencím a pravomocím umožňujícím přistup ke všem informacím v bance (včetně informačních systémů). Velký důraz je kladen na využití dostupných dat, jež umíme analyzovat a interpretovat i s využitím pokročilé datové vědy. Býváme v úzkém kontaktu s vedením jednotlivých útvarů, ale i s nejvyšším vedením banky a vedením Interního Auditu Skupiny Société Générale. V týmu uvítáme absolventy vysokých škol technického i humanitárního zaměření, kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny a jsou motivovaní rozšiřovat si při různorodé práci interního auditora své dovednosti a znalosti.

Podpůrné služby

V oddělení Podpůrné služby & Facility Management zajišťujeme provoz a rozvoj budov Komerční banky, a to včetně spolupráce na přípravě a uvedení nového konceptu poboček. Tato činnost zahrnuje spolupráci s projektanty, nábytkářskými a realizačními firmami a ostatními útvary v rámci KB. Jako trainee vás zapojíme do průběhu příprav a realizace, což znamená, že budeme společně ověřovat, zda nové technologie, řazení prvků a nové materiály vyhovují novým potřebám banky a zda jsou vhodné pro každodenní používání v pobočkovém provozu. Následně budeme formulovat zpětnou vazbu a navrhneme případnou úpravu použitých prvků.

Strategic Business Development

V SBD měníme banku – z různých pohledů, v různých oblastech a s týmy, jaké si v bance dokážete i nedokážete představit. Získáte příležitost podílet se na tvorbě strategie jedné z největších bank v ČR. Pomůžete nám vytvořit digitální banku budoucnosti. Ukážeme vám, jak funguje banka zevnitř. V rámci aktivit týmu budete mít možnost pracovat na zlepšování procesů, podílet se na strategickém rozvoji banky, ale i navazovat spolupráci s fintechy a nebankovními startupy. Budete zodpovědní za vedení vlastních iniciativ, naučíte se zpracovávat projektové výstupy a prezentace pro top manažery KB skupiny.

Řízení rizik

Patříme mezi strategické útvary banky. Naším úkolem je identifikovat, předcházet, měřit a bezpečně nakládat s riziky různého druhu. Mezi ta nejčastější patří úvěrová, tržní a operační rizika. S využitím matematických a statistických metod i finančních výkazů vyhodnocujeme, zda klienti dokážou splatit požadované úvěry. Dohlížíme také na to, aby nedocházelo k úvěrovým podvodům, snahám o financování nezákonné činnosti, a aby banka nefinancovala oblasti s potenciálem negativního dopadu na životní a sociální prostředí.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si článek od Patricie, která podrobně popsala svou roli a práci jako trainee v risk managementu a celkově zhodnotila pilotní ročník našeho trainee programu.