Centrála

Human Resources

Jistě vás nepřekvapí, že jako tým HR se staráme o nábor nových zaměstnanců, jejich adaptaci, rozvoj a vzdělávání či odměňování a benefity. Vedle toho u nás najdete také tým HR Digitalization & Innovations, který má na starosti moderní HR aplikace a systémy, za nimiž si představte třeba bezpapírové HR anebo HR chatbota. Do HR dále patří i tým Employer Branding. A právě ten je součástí aktuálního ročníku trainee programu. Studentům nabízí možnost zapojit se do aktivit v rámci spolupráce s vysokými školami, ať se jedná o koordinační práce s kariérními centry, agendu pracovních veletrhů  či jiných studentských eventů. Trainees mohou pomáhat i s přípravou obsahu na sociální sítě.

Legal

Jsme tým právních specialistů, zodpovědný za to, aby banka a celá skupina KB postupovala v souladu s platnými právními předpisy, aby naše smlouvy a právní dokumenty byly nejen platné a poskytovaly stranám dobrou ochranu jejich práv, ale aby byly také srozumitelné a pokud možno i jednoduše napsané. Snažíme se o to, abychom komplikovanou bankovní regulaci dostali do postupů a procesů banky co nejjednodušeji a bez velkých omezení pro klienty. Pracujeme také s nejnovějšími komunikačními technologiemi, stejně jako s prostředím digitálního sjednávání smluv a vzdálené identifikace. Naši právníci mají na starosti i veškeré další právní otázky, které při činnosti banky vznikají, a to včetně zastupování banky u soudů nebo u Finančního arbitra, řešení statutárních otázek, realizaci akvizic a fúzí, nemovitostních transakcí, nákupu softwaru, řešení otázek duševního vlastnictví a patentů a mnoho dalšího.

Interní Audit

Naší misí jako týmu Interního Auditu je poskytovat vedení banky ujištění, že zavedený systém řízení rizik je funkční a efektivní, stejně jako kontrolní prostředí. To spočívá zejména v provádění auditních zakázek, které můžeme realizovat díky našim kompetencím a pravomocím umožňujícím přistup ke všem informacím v bance (včetně informačních systémů). Velký důraz je kladen na využití dostupných dat, jež umíme analyzovat a interpretovat i s využitím pokročilé datové vědy. Býváme v úzkém kontaktu s vedením jednotlivých útvarů, ale i s nejvyšším vedením banky a vedením Interního Auditu Skupiny Société Générale. V týmu vítáme absolventy vysokých škol technického i humanitárního zaměření, kteří mají velmi dobrou znalost angličtiny a jsou motivovaní rozšiřovat si při různorodé práci interního auditora své dovednosti a znalosti.

Podpůrné služby

V oddělení Podpůrné služby & Facility Management zajišťujeme provoz a rozvoj budov Komerční banky, a to včetně spolupráce na přípravě a uvedení nového konceptu poboček. Tato činnost zahrnuje spolupráci s projektanty, nábytkářskými a realizačními firmami a ostatními útvary v rámci KB. Trainees jsou zapojeni do průběhu příprav a realizace, což znamená, že spolu s námi ověřují, zda nové technologie, řazení prvků a nové materiály vyhovují novým potřebám banky a zda jsou vhodné pro každodenní používání v pobočkovém provozu. Také společně formulujeme zpětnou vazbu a navrhujeme případnou úpravu použitých prvků.

Strategic Business Development

V SBD měníme banku – z různých pohledů, v různých oblastech a s týmy, jaké si v bance dokážete i nedokážete představit. V našem týmu máte příležitost podílet se na tvorbě strategie jedné z největších bank v ČR, pomáhat tvořit Novou digitální banku. Ukážeme vám, jak funguje banka zevnitř. Pracujeme na zlepšování procesů, podílíme se na strategickém rozvoji banky, ale i navazujeme spolupráci s fintechy a nebankovními startupy. Trainees se u nás učí zpracovávat projektové výstupy a prezentace pro TOP manažery Skupiny KB.

Řízení rizik

Patříme mezi strategické útvary banky. Naším úkolem je identifikovat, předcházet, měřit a bezpečně nakládat s riziky různého druhu. Mezi ta nejčastější patří úvěrová, tržní a operační rizika. S využitím matematických a statistických metod i finančních výkazů vyhodnocujeme, zda klienti dokážou splatit požadované úvěry. Dohlížíme také na to, aby nedocházelo k úvěrovým podvodům, snahám o financování nezákonné činnosti, a aby banka nefinancovala oblasti s potenciálem negativního dopadu na životní a sociální prostředí.

Chcete se dozvědět víc? Přečtěte si článek od Patricie, která podrobně popsala svou roli a práci jako trainee v risk managementu a celkově zhodnotila pilotní ročník našeho trainee programu.