Triby

Platform Services

Hlavním úkolem našeho tribu Platform Services je spravovat, designovat a dále rozvíjet celý proces vývoje softwaru KB tak, aby při něm bylo možné využívat nejmodernější nástroje, platformy a metody. Spolupracujeme s inovačními týmy KB na identifikaci správných inovací a ty pak technicky implementujeme. Komunikujeme a podporujeme přijetí inovativních technologií a procesů do dalších tribů a CoEs. Provádíme výzkumy v rámci našeho portfolia nástrojů a platforem a sledujeme jejich životní cyklus. V neposlední řadě se staráme také o interní marketing udržovaných platforem a nástrojů.

Více se o našem týmu dozvíte v podcastu Digitální banka budoucnosti a konkrétně v díle s názvem Fungování Platform Services Tribe a podpora vývojářů v KB. Pustit si jej můžete na Spotify nebo Apple Podcasts.

Customer Tribe

V našem tribu máme na starost široký záběr činností. Jsme rozděleni do 9 squadů, ve kterých se staráme například o zajištění efektivního KYC procesu, sběr klientských dat ve vynikající kvalitě a jejich poskytování pro další obchodní využití ve Skupině KB. Snažíme se poskytnout klientovi skvělý zážitek v oblasti jeho přijetí do banky a užívání běžného účtu. Udržujeme stávající produktové portfolio běžných účtů, ale zároveň chystáme i nový způsob přijetí klienta do banky a zcela nový účet pro Novou digitální banku. Spoluvytváříme digitální bankovní identitu prostřednictvím služby BankID. Prostě děláme spoustu zajímavých věcí.

Omnichannel Sales Tribe

V Omni vyvíjíme a provozujeme řešení pro všechny komunikační kanály KB. Společně pracujeme na vývoji funkcionalit pro Digitální banku budoucnosti s focusem na oblast mobilního bankovnictví, internetového bankovnictví, business funkcionalit a enablingových funkcionalit. Jako náš trainee se budete ve spolupráci se skvělými týmy podílet na rozvoji Open Banking nebo Digital Analytics oblasti, konkrétně na analýze, přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit směrujících k inovování KB a bankovnictví tak, abychom lépe porozuměli klientským potřebám a vhodně na ně odpověděli.

Infrastructure Services Tribe

V našem tribu vytváříme a provozujeme technické prostředí pro všechny aplikace a služby, které Komerční banka nabízí svým klientům. Řešení postavené na moderních technologiích, jako je například Kubernetes, Docker, Kafka nebo ElasticSearch, navrhujeme společně s našimi partnery z byznysových částí banky tak, aby byla efektivní nejen z aplikačního, ale i z provozního hlediska a připravujeme tak technické podmínky pro efektivní DevOps spolupráci. Jdeme cestou automatizace přípravy i správy jednotlivých infrastrukturních komponent - provozujeme dokonce interní „e-shop“, v němž si naši KB kolegové mohou připravit prostředí pro svou novou aplikaci doslova na kliknutí. Náš tribe má opravdu široký záběr – od serverového hardwaru, přes telco, monitoring a middleware technologie, až po takzvaný digital workplace, tzn. zajištění pracovního prostředí pro všechny zaměstnance.

Securing Life Project Tribe

Pomáháme našim klientům připravovat se na budoucnost. Přinášíme důvěryhodné a inovativní finanční poradenství, spořicí / investiční a pojišťovací řešení. Pro tyto účely vytváříme nové produkty, služby a digitální poradenské nástroje. Pracovat v našem tribu je pro ty, kdo obdivují aplikace jako Revolut, Spendee nebo Monzo a chtějí se naučit, jak se produkt designuje, implementuje především do digitálních kanálů a jak se z něj dělá cool služba pro co nejširší klientelu. Jsme mladý tým složený hlavně z designerů, analytiků a vývojářů. Jinými slovy, co si vymyslíme, to si musíme namalovat, nechat otestovat klienty, přesvědčit vedení banky, že to má smysl a přinese užitek jak klientům, tak bance. A pak si to taky naimplementujeme.

Risk Services Tribe

Jsme enabling tribe pro úvěrové produktové triby, které potřebují v rámci svého procesu hodnocení neboli skóring - rating klienta z pohledu jeho bonity. Taky pracujeme pro všechny kolegy v risk managementu. Udržujeme pro ně databáze, implementujeme modely a metodické změny, snažíme se optimalizovat a automatizovat jejich procesy, udržujeme a rozvíjíme risk nástroje. Jsme zkrátka vývojáři pro všechny naše týmy v Risku.

Jaká je Role risk managementu v bankovnictví si poslechněte v našem podcastu Digitální banka budoucnosti na Spotify nebo Apple Podcasts.