Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky na Slovensku

Obchodná divízia

Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 592 77 328 - 329
Fax: +421 252 961 959
GPS: 48°8'53.1" N, 17°6'23.4" E 

Poznámka:
Komerční banka pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej obchodnej divízie a je zameraná na veľké korporácie a medzinárodné spoločnosti. Neposkytuje hotovostné operácie a neobsluhuje fyzické osoby.