S ohledem na události související s válkou na Ukrajině způsobeném ruskou agresí se zapojením Běloruska, dodržuje Komerční banka všechna embarga a sankční opatření zejména Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Komerční banka se dlouhodobě hlásí k důslednému řízení rizik, dodržování sankčních povinností, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i k principu společenské odpovědnosti.

Jelikož je situace proměnlivá a důsledky konfliktu na Ukrajině jsou zvlášť závažné, tak veškeré platební transakce (bez ohledu na jejich měnu) směřující na území Ruska nebo Běloruska představují mimořádné bezpečnostní riziko pro další nakládání s převáděnými prostředky. Komerční banka se z uvedených důvodů nad rámec zákonných sankcí a v souladu s článkem 7.4 Všeobecných obchodních podmínek rozhodla k přijetí tohoto sankčního opatření:

  • Neumožní-li v konkrétním případě Komerční banka jinak, tak od 1. 3. 2023 do odvolání se zcela omezuje zpracovávání veškerých platebních transakcí směřujících na území Ruské federace (Ruska) a Běloruské republiky (Běloruska), a to bez ohledu na měnu transakce. Stejně tak je Komerční banka oprávněna z těchto území nepřijmout platby, případně se doba zpracování příchozích transakcí může značně prodloužit z důvodu jejich detailního prověřování.

Zákonná opatření tímto sankčním opatřením Komerční banky nejsou dotčena a budou dodržována v plném rozsahu.