Pomáháme společně se zaměstnanci Skupiny KB, proto jsme zdvojnásobili jejich příspěvky darované formou bodů v Cafeterii na pomoc Ukrajině a rozdělili je mezi jimi doporučené organizace. 

Celkem 2 223 693 korun jsme tak rozdělili mezi 12 projektů neziskových organizací, které jsou aktivní v oblasti integrace ukrajinských uprchlíků v ČR. Pomáhat je naší společnou srdeční záležitostí.

Zaměstnanci Skupiny KB nám doporučili organizace, které sami podporují nebo v nich osobně působí v rámci grantové výzvy s názvem Srdeční záležitostZ tipů, které se nám od vás sešly, se správní rada Nadace Jistota po pečlivém zvážení rozhodla podpořit těchto 12 organizací:

196 000 korun pro Komunitní centrum Motýlek, z. ú.

Komunitní centrum Motýlek pomáhá dětem se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným dětem a prostřednictvím sociálně aktivizační služby podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Projekt, který podpoříme, se týká posílení personální kapacity za účelem systematické podpory rodičů i dětí i z Ukrajiny (sociální, právní a rodinné poradenství, komunikace s úřady a institucemi, zapojení do pracovního trhu, výuka českého jazyka, školní příprava dětí, vybavení, potravinová pomoc, pomůcky pro děti). Více informací o organizaci na: motylek.org

200 000 korun pro Lumpíkov, z. ú.

Už přes 7 let se Lumpíkov zaměřuje na vzdělávání žen a jejich začleňování zpět na trh práce po rodičovské dovolené, dále na péči o děti v oblasti volnočasových aktivit, letních táborů a dětských skupin. Dalším velkým tématem je boj proti domácímu násilí a pomoc ženám samoživitelkám. V březnu tohoto roku byli první organizací ve Frýdku-Místku, která otevřela kurzy češtiny pro Ukrajince. Námi podpořený projekt se týká zajištění kurzů češtiny, angličtiny, kariérního poradenství a výtvarných workshopů pro děti. Více informací o organizaci na: lumpikov.cz

193 000 korun pro Nadační fond Janua Jabok

Hlavní činnost Nadačního fondu je získávání prostředků a podpora studujících formou jednorázové i pravidelné sociální výpomoci. Přispějeme k usnadnění studia zájemcům z řad Ukrajinců ve dvou typech studijních programů – tříletý program Sociální práce a sociální pedagogika pro 15 studentů a kurz Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga pro 30 studentů. Více informací o organizaci na: jabok.cz

199 600 korun pro Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú.

Ženský vzdělávací ústav Brno, obecně známý jako Vesna, působí již od roku 1870. Mezi činnosti organizace patří šatník pro rodiny v nouzi a samoživitele, poskytování materiální pomoci 300 registrovaným návštěvnicím, organizování dobrovolníků a 70 spolupracujících sociálních pracovníků a provozování centra humanitární pomoci pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Naším příspěvkem podpoříme integrační příměstské tábory pro smíšené skupiny ukrajinských a českých dětí předškolního i školního věku. Více informací o organizaci na: spolekvesna.cz

155 000 korun pro SWAP PRAGUE, z. s.

SWAP PRAGUE mění spotřební návyky směrem k udržitelnosti, a to hlavně pomocí interaktivních swap neboli výměnných akcí, které doplňuje o doprovodný vzdělávací program. Do realizace těchto akcí zapojuje dobrovolníky z rozdílného prostředí – od škol, přes matky samoživitelky, až po firemní dobrovolníky. Naše finanční podpora bude směřována na projekt integrace pomocí swap akcí v rámci pracovních pozic formou brigád a 60 dobrovolnických pozic. Více informací o organizaci na: swapprague.cz

115 250 korun pro Lepší budoucnost, z. s.

Organizace sídlí v Uherském Hradišti a provozuje co-workingové a komunitní centrum Hnízdo. Podílí na pořádání besed, seminářů a přednášek pro místní komunity i odbornou veřejnost. Grant od nás využijí na pokrytí nákladů souvisejících s místy pro ukrajinské děti na připravovaných letních integračních táborech. Více informací o organizaci na jejich facebooku

194 400 korun pro Meteor pro Ukrajinu, z. ú.

Meteor pro Ukrajinu provozuje ubytovací zařízení pro uprchlíky, kde jim poskytuje nejen střechu nad hlavou, ale zajišťuje zde i sociální poradenství, pomoc s hledáním práce, výuku češtiny, komunitní setkávání, psychologickou podporu i koordinaci volnočasových aktivit. Náš nadační příspěvek poslouží na poskytnutí profesionální psychologické pomoci ubytovaným uprchlíkům s cílem lépe se vyrovnávat s traumaty, které si s sebou často nesou, a vytvoření bezpečného prostoru pro řešení konfliktů v komunitě, vč. jejich prevence. Více informací o organizaci na: meteorproukrajinu.cz

187 930 korun pro Ratolest Brno, z. s.

Ratolest Brno již 27 let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby. Finanční příspěvek od nás bude využit na projekt Odlehčovací skupina pro Ukrajinské děti 2-6 let a jejich matky po dobu 23 týdnů a na pobytovou akci dětí odlehčovací skupiny. Více informací o organizaci na: ratolest.cz

195 800 korun pro Terapeutickou linku Sluchátko, z. ú.

Terapeutická linka Sluchátko již téměř dva roky poskytuje dostupnou psychoterapii po telefonu napříč Českou republikou. Psychoterapie je zdarma a klient zůstává v anonymitě. Službu poskytují  kvalifikovaní odborníci, projekt je zčásti realizován na dobrovolnické bázi. Nadační příspěvek poputuje na navýšení kapacity dětského psychologa v rámci terapeutické linky. Do zaměstnaneckého poměru linky byla přijata skupina několika psychologů a psychoterapeutů z řad běženců, kteří zajišťují na lince sedm dní v týdnu krizovou a psychologickou pomoc dospělým a pět dní v týdnu i dětem. Více informací o organizaci na: linkasluchatko.cz

200 000 korun pro Informační a poradenské centrum Vysočina, o. p. s.

Centrum nabízí pro rodiny komplexní služby, které zahrnují i aktivity navazující na sociální služby. Od roku 2013 provozuje Family Point, Mikrojesle či pedagogicko-logopedickou poradnu. Podpoříme zapojení ukrajinských dětí do mimoškolních aktivit existujícího dětského klubu a zorganizování smíšeného příměstského tábora v období podzimních prázdnin. Náš příspěvek dále poslouží na cílenou pomoc pro ukrajinské rodiče zahrnující tlumočnické služby či výuku základů českého jazyka, doučování z předmětů základní školní docházky pro děti a poskytování materiální pomoci. Více informací o organizaci na: poradenstvi-vysocina.cz

188 643 korun pro MRIYA UA, z. s.

MRIYA UA poskytuje humanitární pomoc v poradenském a humanitárním centru občanům Ukrajiny zasaženým válkou. Zajišťuje sociální, zdravotní a vzdělávací služby, pomoc při hledání práce a ubytování a poskytování humanitární pomoci. Podpořený projekt Hurá do školy se týká vzdělávacího kurzu pro děti s cílem naučit je komunikační a jazykové dovednosti a vytvořit pro ně přátelské prostředí, které přispěje k jejich rychlé adaptaci a integraci. Více informací o organizaci na: mriya.ua

197 570 korun pro 1st Prague Scout Group, z. s.

1st Prague Scouts je anglicky mluvící skautská skupina, součást British Scouting Overseas, která nabízí skauting dětem od 6 do 18 let žijícím v Praze. Nadační příspěvek bude věnován na zvýšení kapacity a zahájení programu věnovaného ukrajinským dětem vedle pravidelného týdenního skautského programu a půlročního víkendového programu – akce ve všední den pro 60 dětí, víkendové aktivity pro 50 dětí a noční tábory pro 25 dětí. Více informací o organizaci na: ​​​praguescouts.cz​​​​​