Dar 100 000 Kč Nadace poskytla Zvonečku Bylany, domovu pro osoby se zdravotním postižením, na nákup keramické pece a příslušenství. Tento projekt předložila Správní radě Nadace Helena Zadáková z KB Penzijní společnosti v rámci projektu Srdeční záležitost pro zaměstnance skupiny KB.

V přístupu k hendikepovaným jedincům je nezbytně nutné, aby se lidé v péči druhých naučili v rámci svých možností také samostatnosti a odpovědného jednání. Právě za tímto účelem bude z prostředků Nadace Jistota pořízena keramická pec, která umožní klientům zařízení nácvik jemné motoriky a zároveň také vytváření pracovních návyků. Výrobky totiž budou určeny k prodeji na podporu tohoto zařízení.

Zvoneček Bylany podporuje vytvoření přirozeného prostředí v rámci možností péče o osoby se sníženou soběstačností. Cílem je poskytnout klientům zařízení takovou míru podpory, která v maximální míře rozvíjí schopnosti a dovednosti a snižuje jejich závislost na poskytované službě.

"Posláním Zvonečku Bylany je podporovat život v přirozeném prostředí tak, aby se co nejvíce přiblížil běžnému způsobu života a umožnit klientům žít jako jejich kamarádi a vrstevníci, " sdělila Iveta Blažková, ředitelka Zvonečku Bylany.

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.
Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.