Nadace Komerční banky Jistota předala 175 000 korun Českému ragbyovému svazu vozíčkářů (ČRSV). Prostředky budou použity na zajištění a rozvoj aktivit svazu.

Dar převzal David Lukeš, prezident ČRSV z rukou Sylvy Floríkové, předsedkyně správní rady Nadace KB Jistota a Kateřiny Šušákové, členky správní rady Nadace KB Jistota.

„Podpora hendikepovaných sportovců patří k jedné z hlavních aktivit Nadace KB Jistota. Spolupráce s Českým ragbyovým svazem vozíčkářů současně navazuje na aktivity Komerční banky, která ragby jako neprofesionální sport dlouhodobě sponzoruje,“ doplnila Sylva Floríková.

Český ragbyový svaz vozíčkářů byl založen v roce 2000 jako občanské sdružení. Svaz pečuje nejen o rozvoj ragby pro vozíčkáře, ale organizuje i průběh České ligy a zajišťuje a organizuje státní reprezentaci.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 50 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.