Nadace Jistota s příspěvkem od KB Penzijní společnosti podpořila částkou 187 312 Kč Farní charitu Beroun. Cílem podpořeného projektu jsou mezigenerační setkávání dětí a seniorů a program trénování paměti. KB Penzijní společnost se na tomto daru podílela částkou 50 000 Kč a navázala tak na víceletou spolupráci v rámci nadačního Fondu Skupiny KB.

"Cílem první části projektu je sblížit dvě navzájem vzdálené generace, přiblížit dětem, které již nejsou zvyklé na společný život s prarodiči, co znamená stáří a proč je na místě zachovávat stáří úctu", vysvětlila Jana Civínová, ředitelka.

Součástí projektu na podporu mezigeneračního setkávání budou diskuze týkající se stáří, zážitkové hry přibližující dětem život s hendikepem, arteterapeutické aktivity a především také setkávání skupin dětí a seniorů.

Druhou částí projektu je aktivizační program pro seniory Domova a Stacionáře sv. Anežky České a pravidelná setkání se seniory z Berouna a okolí při trénování paměti. Ta pomáhají předcházet sociálnímu vyloučení seniorů a posilují jejich aktivní život.

"V rámci aktivizačních činností chceme podporovat jejich soběstačnost, pravidelně procvičovat paměť, jemnou motoriku a vytvářet pro ně aktivity odpovídající běžným činnostem. Naše klienty chceme taky v co největší míře začleňovat do běžné společnosti."

Za Nadaci Jistota dar předal Čeněk Polívka, člen dozorčí rady Nadace. Za KB Penzijní společnost pak předseda představenstva Pavel Racocha.