Dar 60 000 Kč byl Nadací věnován Klubu rodičů, sponzorů a přátel školy Mateřské školy speciální Sluníčko. Dar byl poskytnut v rámci programu Srdeční záležitost, programu do zaměstnance KB. Tento projekt předložila Správní radě Nadace Stanislava Ouská.

Díky pomoci Nadaci Komerční banky a.s. Jistota budou moci děti se speciálními  vzdělávacími potřebami vyzkoušet léčivé účinky canisterapie a hipoterapie, jejich rodiče zase budou moci sdílet své rady a zkušenosti s péčí o hendikepované dítě v rámci podpůrné skupiny pro rodiče.

Mateřská škola speciální Sluníčko pečuje o děti s tělesným i mentálním hendikepem, které se snaží integrovat se zdravými dětmi. Zaměřuje se na rozvoj komunikace dětí se svými vrstevníky, snaží se o nabytí zdravého sebepojetí a důsledně dbá o prevenci sociopatologických jevů.

„Uvědomujeme si význam odborné péče o nejmenší děti s hendikepem, které se díky tomu mohou naučit se svou odlišností žít a plně se integrovat do zdravé společnosti,“ vysvětlila Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady.

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.
Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.