Nadace Jistota obdržela začátkem roku 2015 příspěvek 50.000 Kč od společnosti ALD Automotive. Obě společnosti se rozhodly z daru podpořit Farní charitu Litomyšl a jejich projekt na vybavení centra respitní péče.

Středisko Respitní péče Jindra při Farní charitě v Litomyšli bylo založeno v roce 2007.
Posláním RPJ je poskytovat podporu lidem, kteří v rodinném prostředí pečují o své blízké, kteří se z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení neobejdou bez pomoci druhých.

Téměř 70% klientů úlevové Respitní péče Jindra je vzhledem ke svému vysokému věku nebo onemocnění dlouhodobě upoutáno na lůžko.

"Pro dlouhodobě ležícího člověka se stává druh a konkrétní typ lůžka významným faktorem pozitivně ovlivňujícím jeho zdravotní stav, psychickou pohodu a pocit bezpečí," vysvětlila Věra Dvořáková, ředitelka charity.

Nadace Jistota věnovala Farní charitě Litomyšl 92 810 Kč na pořízení matrací, ložních setů a povlečení pro klienty.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.