Finanční skupina KB

Komerční banka má jedenáct dceřiných společností, ve kterých drží nadpoloviční podíl, a jednu přidruženou společnost, Komerční pojišťovna, a.s., ve které KB drží 49% podíl. Tyto společnosti považuje KB za součást Skupiny.

Mimo účasti ve finanční skupině drží KB strategické účasti s podílem na základním kapitálu 20 % ve společnosti Czech Banking Credit Bureau, a.s.

Přehled dceřiných a přidružených společností skupiny Komerční banky

Komerční banka, a.s. Podnikové služby Stavební spoření Penzijní připojištění Spotřební financování Pojištění Ostatní Factoring KB, a.s. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. KB Penzijní společnost, a.s. ESSOX s.r.o. Komerční pojišťovna, a.s. Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Protos, uzavřený investiční fond, a.s.; KB Real Estate; VN 42, s.r.o.; Bastion European Investment S.A.; CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.