Vedení společnosti

Představenstvo

Jan Juchelka

Předseda představenstva a generální ředitel

Absolvent Slezské Univerzity v Opavě. Od roku 1995 působil ve Fondu národního majetku České republiky, v letech 2002 až 2005 byl předsedou výkonného výboru. V letech 1999 až 2006 byl členem dozorčí rady Komerční banky. Do Komerční banky nastoupil v roce 2006, nejprve na pozici ředitele pražské Obchodní divize korporátního bankovnictví a následně v tomtéž roce na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení úseků Top Corporations a Investičního bankovnictví. Od roku 2012 pracoval v centrále Société Générale v oblasti Korporátního a Investičního bankovnictví, kde působil na pozici Managing Director, Head of Coverage se zodpovědností za korporátní klientelu v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky. Současně působil jako Senior Banker pro oblast střední a východní Evropy. Představenstvo KB zvolilo s účinností od 3. srpna 2017 pana Jana Juchelku předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky.

Vladimír Jeřábek

Člen představenstva a vrchní ředitel, Distribuce – Retail a Corporate

Absolvent Vysokého technického učení v Brně a Nottingham Trent University. Zastával funkci ekonomického ředitele a člena představenstva v řadě bankovních institucí a v podniku Zetor, a.s. – výrobce zemědělské techniky. Po příchodu do Komerční banky v roce 1998 byl pan Vladimír Jeřábek ředitelem oblastní pobočky Brno, následně Region Brno a posléze byl zodpovědný za distribuční kanály v rámci celé Komerční banky. V únoru 2007 byl jmenován do funkce výkonného ředitele Distribuční sítě Komerční banky. Zodpovídá za distribuční síť Komerční banky pro segment retailového a podnikového bankovnictví, a to včetně alternativních distribučních kanálů, jako jsou internetové bankovnictví a nebankovní distribuční kanály. S účinností od 1. června 2008 dozorčí rada zvolila pana Vladimíra Jeřábka členem představenstva Komerční banky zodpovědného za řízení úseku Distribuce. Pan Vladimír Jeřábek je dále členem dozorčích rad KB Penzijní společnosti a Modré pyramidy.

Jan Pokorný

Člen představenstva a vrchní ředitel, Top Corporations, Strukturované financování a Investiční bankovnictví

Absolventem ČVUT v Praze, Fakulty strojního inženýrství a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Ekonomie a Management. Ve skupině Komerční banky pracuje už od roku 1991. Věnoval se oblasti kapitálových trhů a poté působil v londýnském zastoupení KB, kde se zaměřil na investiční bankovnictví. Po svém návratu do ČR zastával pozici místopředsedy představenstva Investiční kapitálové společnosti Komerční banky. V letech 2003 až 2005 působil jako výkonný ředitel distribuční sítě, mezi lety 2006 a 2009 vykonával funkci First Vice Prezident pro střední a východní Evropu v SG Private Banking SA ve Švýcarsku. V roce 2010 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. K 1. srpnu 2015 byl jmenován výkonným ředitelem pro Strukturované financování Komerční banky. S účinností od 2. 8. 2016 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky zodpovědným za úseky Strukturované financování, Investiční bankovníctví a Top Corporations.

Peter Palečka

Člen představenstva a vrchní ředitel, Corporate Secretariat

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Od roku 1982 do roku 1988 pracoval v organizacích zahraničního obchodu. Od roku 1989 do roku 1992 pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu ČSFR. V letech 1992 až 1994 působil jako stálý představitel ČSFR (později ČR) při GATT, od roku 1995 do roku 1998 působil jako stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci. Od roku 1998 pracuje v Komerční bance, nejprve jako ředitel úseku Strategie. V říjnu 1999 byl zvolen členem a v dubnu 2000 místopředsedou představenstva Komerční banky. Opětovně byl členem a místopředsedou představenstva zvolen 5. října 2001. V současné době je členem představenstva zodpovědným za řízení úseku Sekretariát společnosti. Pan Peter Palečka je dále místopředsedou dozorčí rady a předsedou Výboru pro audit Modré pyramidy.

Libor Löfler

Člen představenstva a vrchní ředitel, Správní ředitel

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, po celou svou profesní kariéru pracuje v bankovnictví. Mimo jiné působil ve Státní bance československé, v Investiční bance a v Konsolidační bance, a to v oblasti IT projektů a poté finančního řízení. V letech 1998 a 1999 zastával pozici generálního ředitele Konsolidační banky. Od roku 1999 začal pracovat pro Komerční banku v oblasti financí a řízení finanční Skupiny. V letech 2002 až 2006 působil jako ředitel Finančního managementu. Mezi lety 2006 až 2010 zastával pozici místopředsedy představenstva Modré pyramidy s odpovědností za schvalování úvěrů, IT a projekty. Poté od roku 2010 zastával pozici zástupce výkonného ředitele pro Strategii a finance Komerční banky a od roku 2012 vedl tento úsek z pozice výkonného ředitele. S účinností od 1. dubna 2015 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky, zodpovědným za vedení úseků Strategie a finance, Transakční a platební služby, Služby investičního bankovnictví, Podpůrné služby, Informační technologie, Organizace a řízení změn a Řízení informací. Pan Libor Löfler je rovněž členem dozorčích rad společností Modrá pyramida, ESSOX a Komerční pojišťovna.

Didier Colin

Člen představenstva a vrchní ředitel, Řízení rizik

Absolventem pařížské Dauphine University. Kromě toho získal titul MBA na City University of New York. Má za sebou dlouholetou kariéru ve Skupině Société Générale trvající již od roku 1990. Své působení ve Skupině Didier zahájil jako uvěrový analytik a poté pracoval sedm let jako inspektor auditu. V roce 2000 byl jmenován do funkce Deputy Country Manager a následně Country Manager pro Kanadu. Z této pozice přešel v roce 2004 do Komerční banky jako člen představenstva zodpovědný za Řízení rizik. V roce 2011 se stal ředitelem pro region Evropy v divizi International Retail Banking, kde dohlížel na retailové činnosti Société Générale v zemích střední a východní Evropy. Od roku 2013 působil jako náměstek generálního ředitele společnosti BRD Rumunsko zodpovědný za řízení rizik.

Výkonní ředitelé

 • Jiří Šperl

  Výkonný ředitel pro Strategii a finance

 • Pavel Jirák

  Výkonný ředitel pro Lidské zdroje

 • František Hrnčíř

  Výkonný ředitel pro Podpůrné služby

 • Slawomir Komonski

  Výkonný ředitel pro Investiční bankovnictví

 • Karel Beran

  Výkonný ředitel pro Organizaci a řízení změn

 • Antonín Prell

  Výkonný ředitel pro Informační technologii

 • Sylva Floríková

  Výkonná ředitelka pro Interní audit

 • Patrice Begue

  Výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci

 • Jana Švábenská

  Výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby

 • Yann Dumontheil

  Výkonný ředitel pro Retailové bankovnictví

 • Jitka Haubová

  Výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví

 • Radek Trachta

  Výkonný ředitel, Top Corporations

 • Petr Novák

  Výkonný ředitel, Informační management

 • Fabien Simon

  Výkonný ředitel pro Strukturované financování