Vedení společnosti

Představenstvo

Albert Le Dirac´h

Předseda představenstva a generální ředitel

Absolvent studia managementu na Univerzitě v Rennes. V letech 1979–1980 působil ve Skupině Insurance National. Od roku 1980 působí ve skupině Société Générale, v níž nejprve pracoval v Paříži jako inspektor útvaru generální inspekce, od roku 1987 jako náměstek ředitele a následně ředitel Back Offices v rámci divize kapitálových trhů, od roku 1995 jako ředitel útvaru řízení lidských zdrojů v rámci divize lidských zdrojů. V letech 1999–2006 působil jako generální ředitel a člen představenstva SGBT Lucembursko, v letech 2001–2007 jako předseda dozorčí rady SG Private Banking Belgie a v letech 2006–2008 jako náměstek ředitele v rámci divize lidských zdrojů skupiny SG. Od roku 2008 do roku 2012 působil jako generální ředitel a předseda představenstva Société Générale Maroko se sídlem v Casablance. Představenstvo KB zvolilo s účinností od 2. srpna 2013 pana Alberta Le Dirac’ha předsedou představenstva a generálním ředitelem Komerční banky s přímou řídící působností pro úseky Lidské zdroje, Interní audit a Marketing a komunikace, Strategický plán a Řízení rizik. Pan Albert Le Dirac’h dále zastává tyto funkce: člen dozorčí rady společností SG Equipment Finance Czech Republic a Komerční pojišťovna, funkce předsedy dozorčích rad společností Modrá pyramida a ESSOX.

Vladimír Jeřábek

Člen představenstva a vrchní ředitel, Distribuce – Retail a Corporate

Absolvent Vysokého technického učení v Brně a Nottingham Trent University. Zastával funkci ekonomického ředitele a člena představenstva v řadě bankovních institucí a v podniku Zetor, a.s. – výrobce zemědělské techniky. Po příchodu do Komerční banky v roce 1998 byl pan Vladimír Jeřábek ředitelem oblastní pobočky Brno, následně Region Brno a posléze byl zodpovědný za distribuční kanály v rámci celé Komerční banky. V únoru 2007 byl jmenován do funkce výkonného ředitele Distribuční sítě Komerční banky. Zodpovídá za distribuční síť Komerční banky pro segment retailového a podnikového bankovnictví, a to včetně alternativních distribučních kanálů, jako jsou internetové bankovnictví a nebankovní distribuční kanály. S účinností od 1. června 2008 dozorčí rada zvolila pana Vladimíra Jeřábka členem představenstva Komerční banky zodpovědného za řízení úseku Distribuce. Pan Vladimír Jeřábek je dále členem dozorčích rad KB Penzijní společnosti a Modré pyramidy.

Jan Pokorný

Člen představenstva a vrchní ředitel, Top Corporations, Strukturované financování a Investiční bankovnictví

Absolventem ČVUT v Praze, Fakulty strojního inženýrství a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Ekonomie a Management. Ve skupině Komerční banky pracuje už od roku 1991. Věnoval se oblasti kapitálových trhů a poté působil v londýnském zastoupení KB, kde se zaměřil na investiční bankovnictví. Po svém návratu do ČR zastával pozici místopředsedy představenstva Investiční kapitálové společnosti Komerční banky. V letech 2003 až 2005 působil jako výkonný ředitel distribuční sítě, mezi lety 2006 a 2009 vykonával funkci First Vice Prezident pro střední a východní Evropu v SG Private Banking SA ve Švýcarsku. V roce 2010 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. K 1. srpnu 2015 byl jmenován výkonným ředitelem pro Strukturované financování Komerční banky. S účinností od 2. 8. 2016 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky zodpovědným za úseky Strukturované financování, Investiční bankovníctví a Top Corporations.

Peter Palečka

Člen představenstva a vrchní ředitel, Corporate Secretariat

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Od roku 1982 do roku 1988 pracoval v organizacích zahraničního obchodu. Od roku 1989 do roku 1992 pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu ČSFR. V letech 1992 až 1994 působil jako stálý představitel ČSFR (později ČR) při GATT, od roku 1995 do roku 1998 působil jako stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci. Od roku 1998 pracuje v Komerční bance, nejprve jako ředitel úseku Strategie. V říjnu 1999 byl zvolen členem a v dubnu 2000 místopředsedou představenstva Komerční banky. Opětovně byl členem a místopředsedou představenstva zvolen 5. října 2001. V současné době je členem představenstva zodpovědným za řízení úseku Sekretariát společnosti. Pan Peter Palečka je dále místopředsedou dozorčí rady a předsedou Výboru pro audit Modré pyramidy.

Libor Löfler

Člen představenstva a vrchní ředitel, Správní ředitel

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, po celou svou profesní kariéru pracuje v bankovnictví. Mimo jiné působil ve Státní bance československé, v Investiční bance a v Konsolidační bance, a to v oblasti IT projektů a poté finančního řízení. V letech 1998 a 1999 zastával pozici generálního ředitele Konsolidační banky. Od roku 1999 začal pracovat pro Komerční banku v oblasti financí a řízení finanční Skupiny. V letech 2002 až 2006 působil jako ředitel Finančního managementu. Mezi lety 2006 až 2010 zastával pozici místopředsedy představenstva Modré pyramidy s odpovědností za schvalování úvěrů, IT a projekty. Poté od roku 2010 zastával pozici zástupce výkonného ředitele pro Strategii a finance Komerční banky a od roku 2012 vedl tento úsek z pozice výkonného ředitele. S účinností od 1. dubna 2015 byl dozorčí radou zvolen členem představenstva Komerční banky, zodpovědným za vedení úseků Strategie a finance, Transakční a platební služby, Služby investičního bankovnictví, Podpůrné služby, Informační technologie, Organizace a řízení změn a Řízení informací. Pan Libor Löfler je rovněž členem dozorčích rad společností Modrá pyramida, ESSOX a Komerční pojišťovna.

Výkonní ředitelé

 • Jiří Šperl

  Výkonný ředitel pro Strategii a finance

 • Pavel Jirák

  Výkonný ředitel pro Lidské zdroje

 • František Hrnčíř

  Výkonný ředitel pro Podpůrné služby

 • Slawomir Komonski

  Výkonný ředitel pro Investiční bankovnictví

 • Karel Beran

  Výkonný ředitel pro Organizaci a řízení změn

 • Antonín Prell

  Výkonný ředitel pro Informační technologii

 • Sylva Floríková

  Výkonná ředitelka pro Interní audit

 • Patrice Begue

  Výkonný ředitel pro Marketing a Komunikaci

 • Jana Švábenská

  Výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby

 • Yann Dumontheil

  Výkonný ředitel pro Retailové bankovnictví

 • Jitka Haubová

  Výkonná ředitelka pro Korporátní bankovnictví

 • Radek Trachta

  Výkonný ředitel, Top Corporations

 • Petr Novák

  Výkonný ředitel, Informační management