Základní informace

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále také „KB“ nebo „Banka“):

 • je mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale
 • patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy
 • je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikovéhoinvestičního bankovnictví
 • je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě

Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby:

 • penzijní připojištění
 • stavební spoření
 • faktoring
 • spotřebitelské úvěry
 • pojištění

Všechny služby jsou dostupné díky husté sítě poboček KB, vlastní distribuční sítě a díky moderním on-line službám, jako je přímé bankovnictví.

Obsluha korporátní klientely Komerční banky je rozdělena do dvou segmentů, parametrem je obvykle roční obrat (tržby) klienta a škála produktů, které využívá. Společnosti s obratem od 60 do 1 500 mil. Kč jsou obsluhovány zpravidla na obchodních centrech segmentu Corporate.

Klienti s vyšším obratem jsou obsluhováni  většinou divizemi segmentu Top Corporations, které jsou v Praze, Brně a v Bratislavě.

Komerční banka ve Slovenské republice

 • obsluhuje své klienty prostřednictvím pobočky s názvem „Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky“.
 • orientuje se zejména na velkéstřední firmy s obratem od 40 milionů EUR
 • nabízí standardní bankovní služby, mezi které patří:
  • Cash Management
  • elektronické bankovnictví
  • platební karty
  • financování
  • produkty investičního bankovnictví
  • Trade Finance, kde KB zaujímá vedoucí pozici v České republice

Pozice pobočky KB ve Slovenské republice je v této oblasti silnější o to víc, že disponuje know-how mateřské KB a využívá synergie v rámci skupiny KB i SG, díky které dokáže poskytovat svým klientům komplexní finanční řešení.

Nedílnou součástí nabídky služeb je individuální osobní přístup a produkty připravené na míru dle požadavků konkrétního klienta. Pobočka KB ve Slovenské republice nenabízí hotovostní operace.

Podrobnější informace na www.koba.sk

Komerční banka a Skupina KB v roce 2015

Služby Komerční banky v roce 2015 využívalo

 • 1,6 milionu klientů
 • na 399 pobočkách
 • prostřednictvím 772 bankomatů

Více než 80 % klientů využívaly alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet, telefonní anebo mobilní bankovnictví.

V rámci pobočkové sítě Komerční banka provozovala

 • 10 korporátních divizí pro střední podniky a municipality
 • 4 divize pro velké podniky

Prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů působí KB rovněž ve Slovenské republice.

Modrá pyramida obsluhovala 519 tisíc zákazníků.

Penzijní připojištění u KB Penzijní společnosti využívalo 545 tisíc občanů.

Služeb společnosti spotřebitelského financování ESSOX využívalo 219 tisíc aktivních klientů.

Průměrný počet zaměstnanců Skupiny KB v roce 2015 činil 8 421.

Skupina Société Générale

Komerční banka je od října 2001 důležitou součástí mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale, která je jednou z největších evropských finančních skupin. Skupina SG rozvíjí diverzifikovaný model univerzálního bankovnictví, v němž spojuje finanční stabilitu se strategií udržitelného růstu. Cílem je zastávat referenční pozici v oblasti bankovnictví orientovaného na obsluhování klientů, být uznávanou bankou na svých trzích, být nablízku svým zákazníkům, kteří si skupinu SG volí díky kvalitě a nasazení jejích týmů.

Société Générale hraje podstatnou roli v ekonomice již po dobu 150 let. S více než 154 000 zaměstnanci působí v 76 zemích, skupina SG obsluhuje na denní bázi více než 32 milionů klientů po celém světě. Týmy skupiny Société Générale nabízí poradenství a služby pro individuální, firemní a institucionální klienty ve třech klíčových oblastech:

 • retailové bankovnictví ve Francii, s pobočkovou sítí Société Générale, Crédit du Nord a Boursorama, které nabízí komplexní škálu vícekanálových finančních služeb s vedoucí pozicí v oblasti digitálních inovací
 • mezinárodní retailové bankovnictví, finanční služby a pojištění, jehož složky působí na rozvíjejících se trzích, vytvářející významné specializované obchody
 • podnikové a investiční bankovnictví, privátní bankovnictví, správa aktiv a služby s cennými papíry nabízející uznávanou odbornost, špičkové mezinárodní hodnocení a integrovaná řešení

Société Générale je součástí hlavních indexů společensky odpovědného investování: Dow Jones, Sustainability Index (evropský), FSTE4Good (celosvětový a evropský), Euronext Vigeo (celosvětový, evropský, pro eurozónu a francouzský) a pěti ze STOXX ESG Leaders indexů.