I v nové éře je udržitelnost samozřejmostí

Krok za krokem k lepší budoucnosti
Komunikujeme s vámi bezpapírově

Komunikujeme s vámi bezpapírově

nové éře bankovnictví už stohy papírů skladovat nemusíte. Všechny své smlouvy a dokumenty najdete v online bankovnictví KB+ v digitální podobě. Pokud potřebujete, kdykoli si je můžete stáhnout.

Máme platební karty z recyklovaného plastu

Máme platební karty z recyklovaného plastu

Už teď nabízíme ekologické platební karty, které jsou z více než 85 % vyrobené z recyklovaného plastu. Ke konci roku 2022 jsme vydali celkem 592 500 kusů těchto karet. S příchodem nové éry bankovnictví navíc nabízíme platební karty vyrobené ze 100% recyklovaného plastu.

Nabízíme udržitelné produkty a služby

Nabízíme udržitelné produkty a služby

V našem portfoliu máme produkty, které vám umožňují snazší přechod na udržitelný životní styl. Občanům nabízíme hypotéku na udržitelné bydlenípůjčku na udržitelné technologie, financování elektromobilů nebo investování do ESG fondů. Korporacím od roku 2022 kromě tradičních investičních úvěrů na udržitelné projekty nově nabízíme také zelený úvěr nebo úvěr vázaný na cíle udržitelnosti. Ve spolupráci s ČEZ ESCO a SGEF poskytujeme speciální produkt Fotovoltaika za korunu, který umožňuje firmám využívat vlastní zelenou energii bez vstupních investic.

Naše služby jsou dostupné i pro znevýhodněné klienty

Naše služby jsou dostupné i pro znevýhodněné klienty

Dlouhodobě usilujeme o to, aby naše produkty a služby byly vstřícné v mnoha ohledech. Máme 152 poboček a 776 bankomatů bezbariérově přístupných. Nové online bankovnictví KB+ mohou snadno používat také lidé s poruchou zraku. V soutěži MasterCard Banka roku 2022 jsme za naše aktivity v této oblasti získali ocenění Banka bez bariér.

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě

Už v roce 2020 si KB stanovila cíl významně do roku 2026 snížit produkované emise a dosáhnout uhlíkové neutrality vlastního provozu. Uhlíková neutralita znamená, že maximálně snížíme naše emise oxidu uhličitého a ty, které již nebude možné dále snížit, budeme kompenzovat. Za rok 2022 se nám podařilo snížit naši uhlíkovou stopu o 44 % oproti základnímu roku 2019.

Uplatňujeme nediskriminační přístup k zaměstnancům

Uplatňujeme nediskriminační přístup k zaměstnancům

Od roku 2020 jsme zlatým signatářem evropské Charty diverzity. Podpisem jsme se stali členem silného uskupení firem, které aktivně otevírají společenská témata a přispívají k jejich řešení. Zavázali jsme se, že budeme vytvářet nediskriminující, podporující a inspirativní prostředí, ve kterém se zaměstnanci mohou co nejlépe rozvíjet a realizovat.

Poskytujeme poradenské služby i v oblasti ESG

Poskytujeme poradenské služby i v oblasti ESG

Poskytujeme poradenské služby v oblasti dotací, energetiky, obnovitelných zdrojů, cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství. Poradenský tým KB Advisory byl od července 2022 rozšířen o poradenskou společnost ENVIROS. Obě společnosti nabízejí komplexní poradenství pro soukromý i veřejný sektor v rámci investičních a neinvestičních záměrů po celé ČR.

Ujišťujeme se, že naši klienti podnikají udržitelně

Ujišťujeme se, že naši klienti podnikají udržitelně

Od začátku roku 2020 systematicky a cíleně prověřujeme environmentální a sociální rizika korporátních klientů, především společností působících v citlivých sektorech. Prověřování provádí environmentální experti KB.

Financujeme projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost

Financujeme projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost

Oceňujeme snahu klientů zmírnit environmentální dopady a podporujeme takové projekty, které pomáhají přírodě i společnosti. V roce 2022 jsme uzavřeli nové smlouvy na investiční úvěry označené jako ESG ve výši 16 miliard Kč.

Ustupujeme od financování klientů, jejichž činnost má negativní dopad na životní prostředí a společnost

Ustupujeme od financování klientů, jejichž činnost má negativní dopad na životní prostředí a společnost

Rozhodli jsme se ustoupit od financování klientů spojených s těžbou nebo používáním uhlí, zejména v energetice a teplárenství. Pomáháme tak vytvářet tlak na tyto společnosti k jejich transformaci na čistší zdroje energie. Zavázali jsme se postupně do roku 2030 úplně ustoupit od financování aktivit klientů v uhelném sektoru.

Jsme aktivní v oblasti udržitelných financí

Jsme aktivní v oblasti udržitelných financí

Podepsali jsme Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém jsme společně s ostatními bankami potvrdili závazek vytvářet podnikatelské prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Členské banky ČBA založily Komisi pro udržitelné finance, jejíž předsedkyní byla zvolena Hana Kovářová, ředitelka pro strategii značky a komunikaci v KB. Tato komise se bude dlouhodobě zabývat otázkou, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Naši zaměstnanci pomáhají jako dobrovolníci

Naši zaměstnanci pomáhají jako dobrovolníci

Už pátým rokem mohou naši zaměstnanci čerpat jeden den pracovního volna s náhradou mzdy a pomoci tam, kde je potřeba. Jako hlavní partner podporujeme například dobrovolnickou akci Ukliďme Česko. Dobrovolnický den v roce 2022 využilo 567 zaměstnanců.

Na cestě k udržitelné budoucnosti

Na cestě k udržitelné budoucnosti

Zmírňujeme náš dopad na životní prostředí a pomáháme také v sociální oblasti.

Zjistit více