Nahlédněte do budoucnosti udržitelných on-line nákupů

Spotřebitelské chování se v posledních letech nejen vlivem pandemie výrazně mění. Nakupujeme více online a zároveň čím dál tím častěji bereme v úvahu původ produktů, odpovědnost firem i dopad našich nákupů. Konkurenční výhodu tak postupně získávají e-shopy směřující svůj provoz udržitelnou cestou. Jak je ale poznat a proč nakupovat právě u nich?

Udržitelnost mění sektor e-commerce

Zvykli jsme si více nakupovat online, obzvlášť v době vrcholící pandemie covid-19. Zajímavé však je, že navzdory obtížné situaci zájem spotřebitelů o udržitelnost neutichl. Naopak požadavky spotřebitelů na udržitelnost nejen produktů, ale i firem samotných, mají rostoucí tendenci. Z výzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) vyplývá, že nakupující jsou z velké části ochotni si za udržitelnost i připlatit. Jedna pětina dotázaných dokonce při rozhodování, kde nakoupit, přikládá určitou váhu udržitelnosti e-shopu. A tak se udržitelnost díky tlaku zákazníků postupně stává nedílnou součástí odvětví on-line nakupování.

Udržitelností k čistší planetě i vyšším výnosům

Podniky, které vlnu udržitelnosti podchytí už od začátku a začlení její principy do svého fungování, získají konkurenční výhodu, a tím i více zákazníků. Navíc mohou dosáhnout nižších nákladů, a tedy vyšších výnosů. Ptáte se, jak je to možné? Jako příklad můžeme uvést zavedení cirkulárních obalů, které snižují náklady na výrobu dalších obalů, využívání obnovitelných zdrojů energie či omezení plýtvání vstupních surovin. Motivací pro odpovědné e-shopy tak není jenom kompenzace nebo prevence dopadu jejich činnosti, ale i snížení nákladů.

Udržitelnost však nezahrnuje pouze environmentální aspekty. Odpovědné e-shopy věnují pozornost např. také zajištění bezpečných podmínek pro zaměstnance, slušnému zacházení s nimi a vyplácení adekvátního platu, férovému jednání a dodržování podmínek v dodavatelském řetězci či podpoře komunity a hlavně transparentnosti.

Sledujte nový projekt „Udržitelný e-shop“

Faktorů, které rozhodují o udržitelnosti e-shopu je mnoho a jako zákazníci se můžete v záplavě informací lehce ztratit. S identifikací skutečně udržitelných e-shopů vám může pomoci nový projekt „Udržitelný e-shop“. V rámci něj jsme spojili síly se společnostmi Visa, Heureka a Asociací společenské odpovědnosti a vytvořili unikátní metodologii, která dokáže odhalit míru udržitelnosti e-shopů. Pro ocenění e-shopů, jenž se prokáží jako udržitelné, vzniklo logo „Udržitelný e-shop“, kterým budou e-shopy označeny na webu heureka.cz. Díky tomu je rozpoznáte na první pohled.

Pokud vás tento koncept zaujal, ať už jako zákazníka, či jako e-shop, doporučujeme navštívit stránky udrzitelnyeshop.cz nebo si poslechnout díl podcastu LOOPA Vojty Kovala na Spotify či Apple Podcasts, který je věnován právě tomuto projektu.

Udržitelný e-shop

Tento článek vznikl ve spolupráci s CIRA Advisory.