Informace o bance

Informační povinnost podle § 11b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, Nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a Úředního sdělení ČNB ze dne 11. ledna 2016 (č. 1/2016).

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007