Informace o bance

Informační povinnost podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění, § 11 zák. č. 21/1992 Sb. ve znění platném do 30. 6. 2007, Nařízení (EU) č. 575/2013, vyhlášky č. 23/2014 Sb. a Úředního sdělení ČNB č. 10/2014.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007