Červnový EU Point Index Komerční banky výrazně posílil, vyšplhal se na zatím nejvyšší hodnotu v tomto roce. Růst podpořily především znovuotevřené dotační programy pro podnikatele a dotace na vodohospodářskou infrastrukturu a protipovodňová opatření.

Po krátké odmlce byla aktivita v oblasti dotací opět výrazně nadprůměrná. Oproti předchozímu měsíci přibyly nově otevřené výzvy. Žadatelé se tak mohli hlásit do více než stovky různých dotačních programů. Zvýšil se také celkový objem otevřených dotačních programů na takřka 94 miliard Kč.

Příjem žádostí o dotace odstartoval ve velmi žádaných programech Inovace - projekt a Rozvoj v OP Podnikání a inovace (OPPI). V obou programech mohou žadatelé získat dotace na nákup strojů a technologických zařízení, ideálně s cílem inovovat výrobek či službu. V OPPI byly v květnu otevřeny téměř všechny programy (mimo Nemovitosti a Poradenství). Toto se rovněž projevilo ve zvýšeném zájmu klientů o konzultace s regionálními EU Point specialisty Komerční banky.

V Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl znovuotevřen program EDUCA, podnikatelé mohou požádat až o 100 % nákladů na další profesní vzdělávání svých zaměstnanců. V nejbližším období očekáváme postupné ukončování příjmu registračních žádostí do OPPI (v červnu EKO-ENERGIE, PROSPERITA, Marketing, v srpnu Rozvoj a v září Inovace-projekt a Potenciál) a následně jejich vyhodnocování. Podnikatelé by pak tyto projekty mohli začít realizovat již ke konci roku 2010.

Z plánovaných dotací budou pro klienty z veřejného sektoru zajímavé říjnové výzvy v OPŽP. Žádosti se budou přijímat například na čističky odpadních vod, tentokrát v obcích pod 2 tisíce obyvatel, nebo na protipovodňová opatření. Podmínky a možnosti říjnových výzev budeme pro klienty sledovat.

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma zajistí vyhledání vhodné dotace pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, přičemž výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.

Podmínky užívání EU Point Index

Index je možné volně šířit pouze s označením "EU Point Index" a s uvedením zdroje "Komerční banka" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na www.eupoint.cz).

EU Point Index vychází ze souhrnných údajů o hlavních dotačních programech určených pro běžné žadatele za předcházející měsíc.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 659 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 688 bankomatů. Téměř 985 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.