V balíku evropských peněz určených v aktuálním rozpočtovém období EU pro žadatele o dotace z České republiky zbývá 320 miliard Kč (39,6 % disponibilních prostředků). Jak vyplývá z aktuálního ukazatele EU Point Index, za minulý měsíc žadatelé podali 513 žádostí v objemu přesahujícím 10,4 miliardy korun.

Po velmi slabém začátku letošního roku se aktivita na dotačním trhu v ČR opět postupně zvyšuje. Největší vliv na rostoucí hodnotu indexu má v současnosti především nadprůměrný počet i objem otevřených výzev.

V Operačním programu Podnikání a inovace byly v březnu nově otevřeny tři výzvy: Marketing, Eko-energie a Spolupráce. Z těchto výzev je pro podnikatele nejzajímavější program Eko-energie, kde mohou získat dotace na úspory energií (například využitím odpadní energie) či výrobu energií z některých typů obnovitelných zdrojů energie.

V OPPI jsou v prvním pololetí letošního roku otevřeny téměř všechny programy. Do některých z nich se přitom mohou přihlásit nejen malé a střední podniky, ale také velké firmy. Šance získat dotaci je přitom mimořádně vysoká: připraveno je minimálně 16,6 mld. Kč.

"Dosavadní úspěšnost žadatelů v OPPI je v průměru 64 %, navíc očekáváme, že se tato úspěšnost bude letos díky vyšší alokaci ještě zvyšovat," uvedl Jan Hanuš, vedoucí poradenského centra KB EU Point.

V pěti krajích (Pardubickém, Plzeňském, Zlínském, Středočeském a Královéhradeckém) mohli zájemci o dotace podávat žádosti do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to většinou na počáteční vzdělávání (především základní a střední školy). Vyhlášeny byly dotace například na výuku v cizích jazycích, prevenci rasismu, vzdělávání pedagogů či podpory nadaných dětí.

V nově otevřené 18. výzvě v OP Životní prostředí je pak na dotacích připraveno 5 mld. Kč. Tyto dotace jsou určeny pro tzv. velké projekty (nad 25 mil. Kč) na zlepšování kvality ovzduší a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Do začátku dubna byly žadatelům schváleny dotace ve výši 331 miliard korun. O dalších 271 miliardách se navíc právě teď v různých operačních programech rozhoduje. Jestliže budou žadatelé stejně tak úspěšní jako byli doposud (přes 58 %), z těchto právě rozhodovaných žádostí bude přibližně 157 miliard ještě rozdáno. V balíku, ze kterého čerpají české firmy a municipality, tak zbude již jen 320 miliard Kč, tedy necelých 39,6 % celého sedmiletého období.

KB EU Point poskytuje klientům KB pomoc při realizaci dotovaného projektu. Bankovní poradce zdarma zajistí vyhledání vhodné dotace pro projektový záměr a regionální EU Point specialista poskytne detailní konzultaci. Žádosti o dotace a kompletní administrativu projektu pak zpracovávají specializované firmy s prověřenými zkušenostmi a odborností, přičemž výběr konkrétní firmy je vždy v rukou klienta. Bankéři rovněž doporučují optimální financování projektu, které vyhovuje dotačním podmínkám. Více informací získáte od bankovního poradce nebo na stránkách www.eupoint.cz.

Podmínky užívání EU Point Index:

Index je možné volně šířit pouze s označením "EU Point Index" a s uvedením zdroje "Komerční banka" (v případě internetových médií s aktivním proklikem na www.eupoint.cz).

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 659 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 688 bankomatů. Více než 985 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.