Komerční banka a vládní proexportní agentura CzechTrade uzavřely u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně smlouvu o vzájemné spolupráci na rok 2011. Smlouvu podepsali předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Henri Bonnet, člen představenstva a náměstek generálního ředitele KB Jan Juchelka a generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl.

„Spolupráce Komerční banky s agenturou CzechTrade úspěšně pokračuje již osmým rokem. Zaměřujeme se zejména na organizaci celé řady vzdělávacích akcí, publikaci odborných článků a společnou podporu našich klientů na misích a veletrzích v zahraničí. Mezi exportéry jsou oblíbené naše společné exportní konference. Za dobu spolupráce jsme jich zorganizovali již devatenáct a přišly na ně dva a půl tisíce zástupců firem,“ uvedl Jaromír Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu KB.

Nejbližší konference se bude konat 20. října v Brně na téma obchodování s Ruskou federací a Kazachstánem.

„V příštím roce se mohou čeští vývozci těšit na dvě velké celostátní exportní konference. První bude zaměřena na velmi atraktivní teritoria – Indii a Čínu. Tématem druhé konference budou evropské země – Německo a Francie, neboť zájem o tyto země byl v letošním roce obrovský. Plánujeme také tři regionální semináře orientované na další zajímavé trhy českých exportérů, tedy Bulharsko a Rumunsko, Rakousko a Polsko a v neposlední řadě na severní Afriku a Turecko,“informoval Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade.

O tom, že tyto akce mají smysl, svědčí zájem exportérů a jejich aktivní účast na podobných setkáních.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 624 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 395 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 676 bankomatů.  Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 989 000 klientů.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je  jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.

CzechTrade je národní proexportní organizací České republiky. Jejím hlavním cílem je rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Již třináct let doprovází svými informačními, asistenčními a poradenskými službami české vývozce na zahraniční trhy. Pro zahraniční firmy přicházející na český trh je kontaktním partnerem při hledání zajímavých a spolehlivých obchodních partner a dodavatelů.