Na povodňové konto obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni odeslala IKS KB finanční dar ve výši 100 000 Kč. Příspěvek má pomoci v boji s následky nedávných bleskových povodní na severu ČR.

„Vítáme existenci organizací, jako je Člověk v tísni, a hluboce si vážíme jejich činnosti. Každodenní nasazení zaměstnanců i dobrovolníků a hmotná podpora postižených by nebyla možná bez finančních zdrojů, kterými by měli přispět nejen obyvatelé České republiky, ale také společnosti, které zde podnikají. Jsme hrdí, že i naše společnost toho může být součástí,” uvedl Pavel Hoffman, místopředseda představenstva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

„V těchto nelehkých situacích, jako jsou právě bleskové povodně, mají lidé čas pouze na to, aby si zachránili svůj holý život, nikoli na to, aby měli čas zachránit i svůj majetek. Letošní povodně na severu Čech zasáhly více jak 2500 rodin, což je více než bylo v roce 2009. Paradoxně je ale letošní veřejná sbírka nižší než loňská, což je logické, neboť se jedná už o třetí povodně v relativně krátkém časovém horizontu. A proto jsem velmi rád, že nám finanční sbírku pomáhá rozšiřovat řada firem, jako například IKS KB, za což bych chtěl moc poděkovat. Díky těmto dárcům a díky veřejnosti jsme už mohli v minulém týdnu začít podrobný monitoring rodin, které budeme následně finančně podporovat,” doplnil Igor Klimeš, Člověk v tísni.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (IKS KB) působí na trhu kolektivního investování od začátku 90. let. IKS KB byla založena Komerční bankou, a.s. (KB) 1. května 1994 jako stoprocentní dceřiná společnost, která se stala právním nástupcem Investiční kapitálové společnosti KB, spol. s r.o. založené v roce 1991.

Od 1. ledna 2010 se IKS KB stala součástí mezinárodně působící skupiny v oblasti správy aktiv Amundi Group (Amundi), která vznikla fúzí společností Société Générale Asset Management a Crédit Agricole Asset Management.

Hlavní náplní IKS KB je zakládání a správa investičních a podílových fondů, kolektivní investování do 27 otevřených podílových fondů obhospodařovaných IKS KB. V současné době vzrostl počet klientů IKS KB na více jak 175 000 klientů. Patří mezi ně jak fyzické osoby, právnické osoby, tak i municipality. Nákup a odkup podílových listů zajišťuje pro IKS KB distribuční síť KB s počtem 395 poboček po celé ČR a v neposlední řadě také síť vybraných externích spolupracovníků.