Celkem 1 429 kusů padělaných bankovek v celkové nominální hodnotě přesahující 3 miliony korun zadrželi v roce 2009 zaměstnanci Komerční banky. Nejčastěji odhalené padělky byly české koruny, následovalo je euro a britská libra.

Podle oficiálních statistik České národní banky bylo zadrženo v České republice v uplynulém roce 6 853 kusů padělaných bankovek. Ve srovnání s rokem 2008 tak došlo k nárůstu o 49 %. K odhalování padělků přispívají významně také zaměstnanci Komerční banky - podíl KB na celkovém počtu zadržených padělků v České republice činil v loňském roce 21 %.

"Takto vysoký podíl byl ovlivněn především nálezem 645 kusů padělaných korunových bankovek, které byly zadrženy v úředně otevřené klientské bezpečnostní schránce na jedné z poboček Komerční banky ve Středočeském kraji," uvedla Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro provoz.

Na počtu padělků zadržených z oběhu - tedy padělků, které zadržely především finanční instituce a směnárny - se podílela Komerční banka dokonce 30 %.

Nejvíce padělků zadržených pracovníky Komerční banky tvořily české koruny (celkem 1 192 padělků, podíl KB na všech zadržených padělcích z oběhu v ČR činil 34 %), eura (139 padělků, podíl KB 18 %) a britské libry (57 padělků, podíl KB 41 %). Zadrženo bylo také 41 bankovek amerických dolarů (podíl KB 19 %).

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 815 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 685 bankomatů. Více než 984 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 163 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 30 miliónů individuálních klientů.